attorney ANDRZEJ CEJROWSKI
attorney PAWEŁ CEJROWSKI

EXPERIENCE
since 1979

SPECIALIZATION

Trial representation is our specialization as a result of our longstanding experience, multiple conducted lawsuits before courts of all instances. We also specialize in services for business entities and provide legal assistance to individual clients.

EXPERIENCE

We possess experience from many years of practicing in our Law Firm, preceded by a thorough university education and professional training. Our Law Firm team is comprised of experts  who obtained the highest grades possible on their university diplomas and in their professional examinations.

RELIABILITY

In providing legal aid services, we use the diligence required of professionals. We follow the highest standards of service and ethical norms including the regulations of lawyer and legal advisor ethics. We are also involved in numerous research projects and the popularization of legal knowledge.

NEED LEGAL HELP ?

Call us

+48 58 777 55 00

+48 58 777 55 33

+48 605 320 837

Monday to Friday
8:00am - 4:00pm

ONLINE SERVICE

Our Law Office offers various forms of receiving legal advice
at a distancex:

 call:

+ 48 58 777 55 00

 e-mail: kancelaria@cejrowski.pl

HOW TO FIND US?

CEJROWSKI Law Firm in Tczew is run in the same building as
Notorial Office Jolanta Cejrowska
www.cejrowska.pl

We have prepared this site for you so that you can get acquainted with our team and our specialisation before you decide to become our clients and also to emphasise that writing words such as "Attorney Tczew", "Attorney Gdańsk", "Attorney Starogard Gdański", "lawyer Gdańsk", "law office Tczew", "law office Starogard Gdański", "lawyer Tczew", "lawyer Gdańsk", "lawyer Starogard Gdański", you will have the opportunity to contact us as soon as possible.

[Adwokat Gdańsk Paweł Cejrowski prowadzi kancelarię adwokacką w Tczewie.Jako adwokat, Paweł Cejrowski specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz w opracowaniach z zakresu strategii i taktyki procesowej. Obrębem działania kancelarii jest Tczew, Gdańsk, Starogard Gdański. Kancelaria Prawna Cejrowski.pl udziela również porady prawne, jako radca prawny Tczew, radca prawny Starogard, radca prawny Gdańsk. Kancelaria Prawna Tczew Cejrowski.pl specjalizuje się w rozwody Tczew, sprawy rodzinne Tczew, odszkodowania Tczew, sprawy karne Tczew. Reprezentacja procesowa Gdańsk jest specjalizacją, w zakresie której posiadamy długoletnie doświadczenie, liczone wielością przeprowadzonych procesów sądowych przed sądami wszystkich instancji. Specjalizujemy się również w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz świadczymy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych. Przy świadczeniu usług pomocy prawnej dokładamy staranności wymaganej od profesjonalistów. Kierujemy się najwyższymi standardami obsługi i normami etycznymi, w tym zasadami etyki adwokackiej i radcowskiej. Angażujemy się także w liczne projekty naukowe oraz popularyzowanie wiedzy prawnej. Dopełnieniem specjalizacji prawnik Tczew Pawła Cejrowskiego są prowadzone przez niego sprawy karne, w tym sprawy karne skarbowe i karne gospodarcze. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna przybiera różnego rodzaju formy, w zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, w tym między innymi: - reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych - reprezentacja w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym - obrona w sprawach karnych - reprezentacja przed sądami, urzędami i organami w innego rodzaju sprawach - udział w negocjacjach z kontrahentami - zabezpieczanie wierzytelności i roszczeń - reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych - projektowanie i opiniowanie różnego rodzaju umów stosowanych w obrocie - sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania prawa - opracowywanie koncepcji tworzenia spółek, przygotowywanie projektów umów i statutów spółek - reprezentacja w postępowaniu rejestrowym - przekształcanie spółek osobowych w spółki kapitałowe - doradztwo w zakresie wszystkich dziedzin prawa podatkowego reprezentacja przed organami podatkowymi rozwody Gdańsk sprawy karne Tczew sprawy rodzinne Starogard sprawy rodzinne Tczew rozwody Starogard]

Law Firm
CEJROWSKI.pl