NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Jak skutecznie egzekwować alimenty od dłużnika?

Kiedy rodzice dziecka się rozstają (lub nigdy nie byli w związku małżeńskim), sąd może zdecydować o przyznaniu alimentów na wychowanie wspólnego potomstwa. Niestety, w praktyce obciążeni nimi ojcowie i (rzadziej) matki nie zawsze wywiązują się ze swojego obowiązku. W związku z tym ich byli partnerzy stają przed pytaniem: jak skutecznie egzekwować alimenty od dłużnika?

Jeśli czytasz ten tekst, prawdopodobnie jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko. To na twoich barkach spoczywa odpowiedzialność za jego codzienne bezpieczeństwo, to ty wozisz je do szkoły i do lekarza, karmisz i zaopatrujesz w niezbędne przedmioty codziennego użytku. Najlepiej wiesz, że opieka nad młodym człowiekiem potrafi przekroczyć możliwości finansowe gospodarstwa, w którym tylko jedna osoba osiąga jakiekolwiek dochody. Zainteresowanie tym artykułem oznacza jednocześnie, że sprawa o alimenty zakończyła się pomyślnym dla ciebie wyrokiem: sąd postanowił, że drugi rodzic twojej latorośli będzie zobowiązany do comiesięcznego uiszczania kwoty, która w założeniu ma odpowiadać potrzebom rodziny. Niestety, chwilowa euforia związana z pożądanym biegiem zdarzeń w pewnym momencie została brutalnie przerwana poprzez zderzenie z rzeczywistością: okazało się bowiem, że zasądzenie alimentów to jedno, a ich płacenie to zupełnie odrębny problem.

 

 

 

Statystyki nie są optymistyczne: szacuje się, że tylko ok. 20% alimenciarzy rzeczywiście wywiązuje się z obowiązku nałożonego na nich przez sąd. Oznacza to, że aż 80% rodziców zobowiązanych do płacenia alimentów nie bierze udziału w utrzymaniu własnych dzieci! Jak widać, problemy z dłużnikami, którzy nie chcą przyjąć na siebie odpowiedzialności za własne potomstwo, są bardzo powszechne. Jak zatem możemy walczyć o interesy swoje i swoich dzieci?

Jak nietrudno się domyślić, prawo przewiduje pewne możliwości obrony dla osób, wobec których nie jest spełniany obowiązek alimentacyjny. Pierwsze kroki należy skierować do komornika sądowego. Co ważne, jest on w stanie pomóc nawet w sytuacji, gdy nie mamy wiadomości o aktualnym miejscu pobytu naszego dłużnika. W gestii komornika jest podjęcie działań mających na celu ustalenie miejsca, w którym obecnie mieszka, a także dowiedzenie się czegoś o jego sytuacji materialnej. Zdarza się, że następnym krokiem jest wystąpienie do pracodawcy dłużnika o zajęcie jego pensji.

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje określony wzór reagowania w takiej sprawie. W celu wszczęcia egzekucji, musimy złożyć do komornika stosowny wniosek o wyegzekwowanie zasądzonych alimentów, załączyć do niego oryginalny, prawomocny tytuł wykonawczy (czyli wyrok lub ugodę sądową) zaopatrzony w klauzulę wykonalności, a także przedstawić dokument potwierdzający naszą tożsamość.

Kolejną instytucją, która może udzielić nam pomocy, jest Fundusz Alimentacyjny. Należy się do niego zgłosić, jeśli w ciągu dwóch miesięcy egzekucja komornika okazała się bezskuteczna. Jednak nie każdy może liczyć na wsparcie od tej instytucji. Warunkiem otrzymania świadczeń jest niski dochód – nie może on przekraczać 725 zł na osobę. Nie ma znaczenia to, czy rodzic uprawniony do otrzymywania alimentów od byłego partnera ponownie wziął ślub lub żyje z kimś nowym w wolnym związku. Oczywiście, świadczenia można pobierać wyłącznie w sytuacji, gdy komornik potwierdzi, że zasądzone alimenty nie wpływają na nasze konto. W przypadku chęci otrzymania pomocy od Funduszu Alimentacyjnego, należy złożyć wniosek oraz zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji. Do tych dokumentów trzeba dołączyć dokument stwierdzający wiek dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu przez nie do szkoły lub na studia, a także odpis orzeczenia sądu o zasądzeniu alimentów. Z Funduszu możemy otrzymać nawet równowartość zasądzonych alimentów, o ile nie przekraczają one 500 zł. Nie można otrzymać pieniędzy na dziecko, które przebywa w domu dziecka lub ośrodku opiekuńczym, jest pod opieką rodziny zastępczej oraz samo zawarło związek małżeński, ma własnego potomka i pobiera na niego świadczenia. Pieniądze z Funduszu przysługują na dzieci do 18. roku życia lub 25., jeśli wciąż się uczą.

 

 

 

Jeśli miejsce pobytu drugiego rodzica naszego dziecka jest nieznane i nie uda się go ustalić, możemy złożyć pozew o alimenty na dziecko od dziadków. Może się zdarzyć, że w takiej sytuacji dłużnika „ruszy sumienie” i sam zacznie uiszczać świadczenia, nie chcąc obciążać nimi rodziców. A jeśli tak się nie zdarzy, a dziadkowie dziecka mają stabilną sytuację finansową i regularne dochody – tak czy inaczej uzyskamy pieniądze na utrzymanie latorośli.

Przede wszystkim jednak powinno nam zależeć na ściąganiu alimentów z dłużnika. Jeśli inne metody zawiodą, możemy złożyć do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie alimentacji. Warunkiem takiego postępowania jest dług w wysokości co najmniej trzech zasądzonych rat. Postępowanie karne może być skuteczną metodą wywierania wpływu na dłużnika – jeśli zależy mu, by w świetle prawa pozostać osobą niekaraną, prawdopodobnie zrobi wszystko, by uniknąć tego typu nieprzyjemności.

adwokat Paweł Cejrowski

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl