NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Słów kilka o brakującym epilogu ,,listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych’’

Pod koniec czerwca ubiegłego roku Ministerstwo Finansów, w ramach prac wokół ,,uszczelnienia podatku VAT’’, opublikowało na swojej stronie internetowej informację o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego. 

 

Opracowanie ma na celu ujednolicenie przepisów nakładających na podatnika obowiązek ,,sprawdzania’’ wiarygodności kontrahenta pod kątem rozliczeń z fiskusem wynikających z podatku VAT. O działaniach Ministerstwa Finansów w celu ,,uszczelnienia podatku VAT'' media donoszą na bieżąco. Resort finansów oczekiwał na propozycje wraz z ich uzasadnieniem do 28 lipca 2017 r. a już na początku września na stronach MF opublikowano 65 opinii przesłanych w ramach konsultacji podatkowych i projekt wszedł w swój drugi etap - praktycznego redagowania listy (do współpracy zaproszono m.in. przedstawicieli firm, w tym prawniczych, którzy określili własne stanowisko na temat powstającego kodeksu w pierwszej fazie konsultacji). Po czym wiceminister finansów Paweł Gruza oświadczył, iż lista pojawi się w końcu października ubiegłego roku i... sprawa ucichła. 

Gazeta Prawna z 27.12.2017 roku w dziale Podatki informuje, że ,,zasady należytej staranności przy VAT'' firmy poznają ze znacznym opóźnieniem, a w pesymistycznym wariancie, dopiero w lipcu bieżącego roku (najprawdopodobniej przy okazji wprowadzenia spóźnionego split payment w VAT). Jakby tego było mało - do dziś nie wiadomo, jaką ostatecznie formę wykładni prawa przyjmie sama lista - ,,zestaw procedur, które pozwolą firmie zachować należytą staranność w prowadzonej działalności. Zespół zadecyduje, w jakiej postaci zostaną wydane te wytyczne, tj. czy będzie to interpretacja ogólna, objaśnienie podatkowe (tak chce m.in. kancelaria MDDP), zapisy ustawowe, a może jedynie kodeks dobrych praktyk'', cytując za Gazetą Prawną z 28 sierpnia ubiegłego roku. W tym samym artykule pojawiają się już pewne konkrety ,,Propozycje organizacji biznesowych zgłoszone do MF w zakresie należytej staranności''; nadal jednak nijak mają się do rzeczywistości, a niezorientowani w prawie podatkowym przedsiębiorcy - wciąż trzymani są w niewiedzy i ryzach aparatu skarbowego - równocześnie.

Zatem, dopóki brakuje ujednoliconej, kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej staranności, dopóty zachęcamy Państwa do lektury cyklu artykułów przybliżających najciekawsze, naszym zdaniem, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i polskich sądów administracyjnych w zakresie ustalania przesłanek prowadzących do uznania, iż podatnicy podatku VAT dochowali należytej staranności i przypominamy: fiskus ma prawo zakwestionowania przywileju odliczenia podatku VAT, jeżeli udowodni, że skorzystanie z niego wiąże się z przestępstwem lub nadużyciem. Stanie się tak, kiedy przestępstwo podatkowe jest popełnione przez samego podatnika, ale i wówczas, gdy podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, iż poprzez nabycie towaru uczestniczył w transakcji związanej z przestępstwem w zakresie podatku VAT.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl