Day

24 lutego, 2023
Dyscyplinarne zwolnienie z pracy - Kancelaria Cejrowski
Dyscyplinarne zwolnienie z pracy odbywa się w szczególnym trybie. Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, pod warunkiem spełnienia jednej z trzech przesłanek, o których mowa w Kodeksie Pracy.
Read More