Day

24 marca, 2023
Zniesławienie - czym jest? Kancelaria Cejrowski
Zniesławienie jest przestępstwem, które godzi w dobre imię i cześć osoby fizycznej, prawnej, a także instytucji lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zgodnie z art. 212 KK. zniesławieniem jest pomówienie, obmówienie oraz oszczerstwo. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w dalszej części artykułu.
Read More
Wyłączenie odpowiedzialności karnej - Kancelaria Cejrowski
Zgodnie z art. 26 kodeksu karnego – nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych powyżej, poświęca dobro, które nie...
Read More