By

Kancelaria Cejrowski
Zgodnie z kodeksem wykroczeń, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Co grozi za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu?
Read More
Podanie wyroku do publicznej wiadomości jest jednym ze środków karnych wskazanych w art. 39 kodeksu karnego. Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego.
Read More
Apelacja zgodnie z definicją prawną jest odwołaniem się od wydanego orzeczenia. Kto może ją wnieść i jakie są wymogi formalne?
Read More
Uciążliwy remont u sąsiada, zwłaszcza w domu wielorodzinnym może spotkać każdego z nas. Czy możemy coś z tym zrobić? Jak wyglądają kwestie prawne w tym zakresie. Do jakich zasad musi dostosować się lokator, a co zgodnie z przepisami jest niedopuszczalne.
Read More
Zniesławienie - czym jest? Kancelaria Cejrowski
Zniesławienie jest przestępstwem, które godzi w dobre imię i cześć osoby fizycznej, prawnej, a także instytucji lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zgodnie z art. 212 KK. zniesławieniem jest pomówienie, obmówienie oraz oszczerstwo. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w dalszej części artykułu.
Read More
Wyłączenie odpowiedzialności karnej - Kancelaria Cejrowski
Zgodnie z art. 26 kodeksu karnego – nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych powyżej, poświęca dobro, które nie...
Read More
Upadłość konsumencka – czym jest? - Kancelaria Cejrowski
Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla osób, wobec których wierzyciel nie może wyegzekwować spłaty zobowiązań pieniężnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej służy oddłużeniu danej osoby poprzez umorzenie całości lub części jej długów. Naturalnie dotyczy to wyłącznie zobowiązań zaciągniętych przed ogłoszeniem upadłości. „Celem postępowania jest, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń...
Read More
Dyscyplinarne zwolnienie z pracy - Kancelaria Cejrowski
Dyscyplinarne zwolnienie z pracy odbywa się w szczególnym trybie. Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, pod warunkiem spełnienia jednej z trzech przesłanek, o których mowa w Kodeksie Pracy.
Read More
Eksmisja - najważniejsze informacje - Kancelaria Cejrowski
Eksmisja jest usunięciem kogoś z zajmowanego lokalu lub nieruchomości. Są to wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do opróżnienia lokalu z osób i rzeczy oraz wydania nieruchomości uprawnionej osobie. Kiedy można eksmitować najemcę lokalu, a kiedy dopuszczalna jest eksmisja z mieszkania własnościowego?
Read More
Unieważnienie małżeństwa - Kancelaria Cejrowski
Unieważnienie małżeństwa jest możliwe, jeśli istnieją określone przeszkody małżeńskie, wady oświadczeń woli, czy niedostatki pełnomocnictwa. O jakich konkretnie mowa i czym to skutkuje? Odpowiedzi na te pytanie znajdziecie w tekście poniżej.
Read More
1 2 3 9