By

Kancelaria Cejrowski
Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym stosowanym w polskim prawie karnym. Jest to niezwykle dotkliwe rozwiązanie stosowane w sytuacji, gdy pozostałe środki nie są wystarczające.
Read More
Bezpodstawne wzbogacenie zgodnie z art. 405 kodeksu cywilnego odnosi się do osoby, która bez podstawy prawnej uzyskała korzyść majątkową kosztem innej osoby. Jest ona zobowiązana do wydania korzyści w naturze lub, jeśli jest to niemożliwe, do zwrotu jej wartości. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o bezpodstawnym wzbogaceniu?
Read More
Obsługa prawna firmy powinna być niezmiernie ważna dla każdego przedsiębiorcy. Trudno polemizować z tym, że niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, taka obsługa jest znacznym ułatwieniem, a pomoc specjalisty może przydać się na każdym etapie działalności od momentu założenia włącznie. Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w tym zakresie?
Read More
Rękojmia jest ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za wady fizyczne, a także prawne sprzedanego towaru. Stanowi ona tuż obok gwarancji – możliwość reklamowania niezgodnego z umową produktu. Rękojmię za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego. O czym każdy konsument powinien wiedzieć?
Read More
Demoralizacja nieletnich polega między innymi na nieprzestrzeganiu zasad moralnych. Jest to również zepsucie oraz nieuznawanie dyscypliny. W przepisach polskiego prawa nie istnieje definicja odnosząca się do demoralizacji nieletnich. W związku z tym przy jej określaniu stosuje się definicję demoralizacji, związaną z zachowaniami takimi jak: odrzucenie obowiązujących norm moralnych prowadzących do łamania prawa, czy rozwiązłości obyczajów....
Read More
Pozew rozwodowy jest pismem procesowym, które wszczyna postępowanie sądowe o rozwód. W celu prawidłowego rozpoczęcia procedury rozwodowej niezbędne jest sporządzenie pozwu rozwodowego bez braków formalnych. W przypadku wystąpienie owych braków lub błędów pozew rozwodowy może zostać zwrócony, a sprawa rozwodowa zakończona. Co powinno znaleźć się w pozwie rozwodowym i co jeszcze powinniśmy o nim wiedzieć?
Read More
Składanie fałszywych zeznań, czyli krzywoprzysięstwo jest przestępstwem skierowanym przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające nazeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Co grozi za skladanie fałszywych zeznań?
Read More
Deklaracja o źródłach ciepła jest obligatoryjna dla wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajdują się źródła ogrzewania o mocy 1 MW. W jaki sposób deklaracja o źródłach ciepła powinna być złożona, a także kiedy upływa termin ?
Read More
Kancelaria adwokacka Tczew z siedzibą przy ul. Słowackiego 5/3 świadczy na Państwa rzecz usługi prawne od 1979 r. Przez te wszystkie lata dokładaliśmy starań, by współpraca pomiędzy Państwem a nami, odbywała się na możliwie najwyższym poziomie. Nasze bogate doświadczenie w sprawach z zakresu rozmaitych dziedzin prawa sprawia, że cieszymy się Państwa zaufaniem od lat.
Read More
Znak towarowy definiuje się jako każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Gdzie należy zgłosić znak towarowy i komu przysługuje prawo ochronne?
Read More
1 2 3 7