By

Kancelaria Cejrowski
Rozwód z orzeczeniem o winie jest możliwy w sytuacji, gdy jeden z małżonków lub obie strony ponoszą winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Choć z pozoru procedura powinna być łatwa, w przypadku kiedy domniemany winny nie godzi się z decyzją małżonka, sprawa bardzo się komplikuje. Jest to dobre rozwiązanie, gdy polubowne zakończenie małżeństwa nie jest możliwe....
Read More
Przestępstwo pracownicze ma miejsce w sytuacji, gdy pracownik dopuszcza się czynu zabronionego, który można powiązać z jego miejscem pracy, a także wykonywanymi w ramach umowy obowiązkami. Termin ten nie jest jednak w żaden sposób uregulowany ani w Kodeksie pracy, ani w Kodeksie karnym. Można jednak powiązać go ze stosunkiem pracy, w przypadku gdy pracownik dopuści...
Read More
Kancelaria adwokacka Gdańsk Cejrowski świadczy usługi od 1979 roku. Przez te wszystkie lata zdobywaliśmy doświadczenie w zakresie wielu rozmaitych dziedzin prawa. Zespół Kancelarii tworzą nie tylko adwokaci, ale także nie mniej doświadczeni radcowie prawni, czy doradcy podatkowi. To Państwa potrzeby determinują odpowiedni dobór specjalistów w zależności od sprawy. Z czym najczęściej się do nas zwracacie?
Read More
Obrona konieczna to zagadnienie, które zostało uregulowane w przepisach Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., a konkretnie w art. 25 § 1. Z kolei art. 25 § 2 pozwala nam zrozumieć w jakich okolicznościach mowa o przekroczeniu granic obrony koniecznej. Przyjrzymy się również zagadnieniu, czy obrona konieczna względem funkcjonariusza publicznego jest dopuszczalna, a...
Read More
Zaprzeczenie ojcostwa to nic innego jak orzeczenie sądu stwierdzające, że dany mężczyzna nie jest ojcem dziecka. Sprawy tego typu wcale nie są rzadko spotykane. Z tego artykułu dowiecie się, jaki jest termin na zaprzeczenie ojcostwa i czy dla wszystkich jest taki sam? Odpowiemy także na pytanie o to, kto może wnieść o zaprzeczenie ojcostwa oraz...
Read More
Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się zdawać wynajmującemu. Może ono stanowić problem także dla najemcy. Czy przepisy prawa przewidują, w jaki sposób zrobić to skutecznie? Jakie znaczenie ma rodzaj sporządzonej umowy? Co powinno zawierać wypowiedzenie najmu mieszkania?
Read More
Zastrzeżenia do protokołu mają na celu zwrócenie uwagi sądu na uchybienia procesowe, które są powodem do niezwłocznego wszczęcia postępowania naprawczego. Protokół stanowi dowód, że złożone w trakcie rozprawy wyjaśnienia i oświadczenia, jak również rozstrzygnięcia zostały udokumentowane zgodnie z faktycznym przebiegiem sprawy. Ma to na celu ochronę interesu stron procesu.
Read More
Adwokat Tczew to jedno z najpopularniejszych wyszukiwań, jeśli chodzi o porady prawne w tym mieście. Szukając dobrego adwokata, kierujemy się różnymi względami. Jednak na co konkretnie powinniśmy zwrócić uwagę przy swoim wyborze? Czy jest jakiś klucz, jeśli chodzi o poszukiwanie najlepszej kancelarii w mieście?
Read More
Postępowanie karne jest zespołem norm prawnych, które regulują czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Wszystko to ma na celu nie tylko ustalenie tego, czy zaistniał czyn zabroniony, ale także wykrycie jego sprawcy oraz pociągnięcie go do odpowiedzialności. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na temat postępowania karnego?
Read More
Cisza nocna jest to czas powszechnie uznawany między godziną 22 a 6 rano. Nie jest on określony w polskim ustawodawstwie, a wymóg stosowania się do niej wynika jedynie z prawa zwyczajowego. Jest to powszechnie akceptowalna praktyka uznawana przez orzecznictwo sądowe. Co grozi za naruszenie ciszy nocnej?
Read More
1 2 3 4 7