By

Kancelaria Cejrowski
Ochrona informacji niejawnych, opisana jest szczegółowo w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych i jest niezmiernie ważna, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa państwa. Informacje niejawne to informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłyby z punktu widzenia ich interesów niekorzystne. Jak przedstawia się klasyfikacja...
Read More
Kontakty z dzieckiem są nie tylko obowiązkiem, ale i prawem każdego rodzica. Obejmują przebywanie z dzieckiem, a więc odwiedziny i spotkania, a także porozumiewanie się na odległość. Co w sytuacji, kiedy te kontakty są ograniczane przez jednego z rodziców?
Read More
Kiedy spółkę z o.o. można uznać za upadłą? Jakie warunki należy spełnić, by móc sięgnąć po takie rozwiązanie? Jak konkretnie wygląda procedura upadłościowa i jak powinno wyglądać prawidłowo przygotowane pismo?
Read More
Każdy, kto kiedykolwiek miał problemy natury prawnej, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kluczem do sukcesu jest trafienie na profesjonalną pomoc. Jak znaleźć dobrego adwokata, który cieszy się dobrą opinią? Adwokat Gdańsk to jedna z fraz, pod którą znajdziecie naszą kancelarię, która służy Wam pomocą w zakresie wielu dziedzin prawa. Na co warto zwracać...
Read More
Zwolnienie dyscyplinarne jest jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy. Jednak rozwiązanie umowy z winy pracownika bez okresu wypowiedzenia może nastąpić w wyniku naruszenia obowiązków lub innych okoliczności, które szczegółowo opisuje Kodeks pracy. W jakich sytuacjach jest to możliwe?
Read More
Stosunki majątkowe w konkubinacie
Konkubinat jest nieformalnym związkiem dwóch osób. Nie podlega on regulacjom dotyczących małżeństwa i nie stosuje się wobec niego przepisów prawa. Jak kształtują się stosunki majątkowe w konkubinacie? W jaki sposób można zabezpieczyć materialnie partnera na wypadek swojej śmierci? Co w sytuacji, gdy konkubenci nabywają wspólnie majątek i dochodzi do rozpadu związku?
Read More
Zatrzymanie nieletniego - Kancelaria Cejrowski
Kiedy policja może zatrzymać nieletniego oraz kiedy może umieścić go w policyjnej izbie dziecka? W jakich okolicznościach może to nastąpić, a więc jakie są odpowiednie ku temu przesłanki? Co mówi o tym ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich?
Read More
Większość zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem weszło w życie 1 stycznia 2022r. Mają one istotny wpływ na sytuację większości przedsiębiorstw w kraju. O czym konkretnie mowa i co mogą zrobić przedsiębiorcy?
Read More
polski ład pracownicy
Polski Ład wprowadza szereg zmian w polskich przepisach. Jak wpłynie na sytuację pracowników? Co ze składką zdrowotną? Co przyniesie rewolucja w systemie podatkowym? Na wszystkie te pytania znajdziecie odpowiedzi poniżej.
Read More
umowa developerska
Druga część artykułu na temat umowy deweloperskiej zawiera informacje dotyczące tego, jakie jeszcze informacje powinna zawierać Umowa deweloperska.
Read More
1 2 3 4 5 7