By

Kancelaria Cejrowski
Prawa konsumenta – zmiany do Ustawy - Kancelaria Cejrowski
Prawa konsumenta są zbiorem przysługujących praw, zawartych w różnych aktach normatywnych, które mają na celu ochronę konsumenta w gospodarce rynkowej. Jakie zmiany przewiduje projekt? Co powinien wiedzieć konsument? Jak zmieniają się jego prawa? Na te i inne pytania, znajdą Państwo odpowiedź w naszym artykule.
Read More
Społeczna odpowiedzialność biznesu – co to takiego? - Kancelaria Cejrowski
Społeczna odpowiedzialność biznesu to według definicji strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.
Read More
Tymczasowe aresztowanie - Kancelaria Cejrowski Adwokat
Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym stosowanym w polskim prawie karnym. Jest to niezwykle dotkliwe rozwiązanie, po które sięga się w sytuacji, gdy pozostałe środki nie są wystarczające.
Read More
Bezpodstawne wzbogacenie - Kancelaria Cejrowski
Bezpodstawne wzbogacenie zgodnie z art. 405 kodeksu cywilnego odnosi się do osoby, która bez podstawy prawnej uzyskała korzyść majątkową kosztem innej osoby. Jest ona zobowiązana do wydania korzyści w naturze lub, jeśli jest to niemożliwe, do zwrotu jej wartości. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o bezpodstawnym wzbogaceniu?
Read More
Obsługa prawna firmy - Kancelaria Cejrowski i obsługa prawna firm
Obsługa prawna firmy powinna być niezmiernie ważna dla każdego przedsiębiorcy. Trudno polemizować z tym, że niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, taka obsługa jest znacznym ułatwieniem, a pomoc specjalisty może przydać się na każdym etapie działalności od momentu założenia włącznie. Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w tym zakresie?
Read More
Prawo do rękojmi - Kancelaria Cejrowski
Rękojmia jest ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za wady fizyczne, a także prawne sprzedanego towaru. Stanowi ona tuż obok gwarancji – możliwość reklamowania niezgodnego z umową produktu. Rękojmię za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego. O czym każdy konsument powinien wiedzieć?
Read More
Demoralizacja nieletnich - czym jest? - Kancelaria Cejrowski
Demoralizacja nieletnich polega między innymi na nieprzestrzeganiu zasad moralnych. Jest to również zepsucie oraz nieuznawanie dyscypliny. W przepisach polskiego prawa nie istnieje definicja odnosząca się do demoralizacji nieletnich. W związku z tym przy jej określaniu stosuje się definicję demoralizacji, związaną z zachowaniami takimi jak: odrzucenie obowiązujących norm moralnych prowadzących do łamania prawa, czy rozwiązłości obyczajów....
Read More
Pozew rozwodowy - Kancelaria Cejrowski - sprawy rozwodowe
Pozew rozwodowy jest pismem procesowym, które wszczyna postępowanie sądowe o rozwód. W celu prawidłowego rozpoczęcia procedury rozwodowej niezbędne jest sporządzenie pozwu rozwodowego bez braków formalnych. W przypadku ich wystąpienia zostajemy zobowiązani do ich usunięcia w wyznaczonym przez Sąd terminie pod rygorem zwrotu pozwu. Co powinno znaleźć się w pozwie rozwodowym i co jeszcze powinniśmy o...
Read More
Składanie fałszywych zeznań - Kancelaria Cejrowski
Składanie fałszywych zeznań, czyli krzywoprzysięstwo jest przestępstwem skierowanym przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające nazeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Co grozi za skladanie fałszywych zeznań?
Read More
Deklaracja o źródłach ciepła - Kancelaria Cejrowski
Deklaracja o źródłach ciepła jest obligatoryjna dla wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajdują się źródła ogrzewania o mocy 1 MW. W jaki sposób deklaracja o źródłach ciepła powinna być złożona, a także kiedy upływa termin ?
Read More
1 2 3 4 5 10