ZAŁOŻYCIELE

Kancelaria Adwokacka CEJROWSKI swoje początki świadczenia usług adwokackich datuje od 1979 roku.
Założycielem Kancelarii Adwokackiej CEJROWSKI jest adwokat Andrzej Cejrowski, którego kontynuatorem od 2002 roku jest adwokat Paweł Cejrowski.
Zespół Kancelarii tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz pracownicy naukowi legitymujący się najwyższymi ocenami uzyskanymi na dyplomach uniwersyteckich oraz na egzaminach zawodowych.
W zależności od przedmiotu konkretnej sprawy dobierani są odpowiedni specjaliści do jej prowadzenia, którzy wzajemnie uzupełniają swoje umiejętności.
Nasz Zespół dysponuje doświadczeniem liczonym wielością przeprowadzonych procesów sądowych przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych i podatkowych.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praktykę prawniczą rozpoczął w zawodzie sędziego, następnie wykonywał zawód radcy prawnego, zaś od roku 1979 wykonuje zawód adwokata. Specjalizacja zawodowa adwokata Andrzeja Cejrowskiego obejmuje reprezentację procesową w zakresie prawa karnego i cywilnego. Zajmuje się także obsługą prawną kościelnych osób prawnych. Od roku 1970 pełnił funkcję doradcy prawnego Diecezji Chełmińskiej, a obecnie Diecezji Pelplińskiej.

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl