ZAŁOŻYCIELE

Kancelaria Adwokacka CEJROWSKI swoje początki świadczenia usług adwokackich datuje od 1979 roku.
Założycielem Kancelarii Adwokackiej CEJROWSKI jest adwokat Andrzej Cejrowski, którego kontynuatorem od 2002 roku jest adwokat Paweł Cejrowski.
Zespół Kancelarii tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz pracownicy naukowi legitymujący się najwyższymi ocenami uzyskanymi na dyplomach uniwersyteckich oraz na egzaminach zawodowych.
W zależności od przedmiotu konkretnej sprawy dobierani są odpowiedni specjaliści do jej prowadzenia, którzy wzajemnie uzupełniają swoje umiejętności.
Nasz Zespół dysponuje doświadczeniem liczonym wielością przeprowadzonych procesów sądowych przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych i podatkowych.

adwokat Adam Gautier

Adam Gautier

adwokat

Adwokat Adam Gautier ukończył jednolite magisterskie studia prawnicze w ramach indywidualnego toku studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Równolegle studiował także prawo francuskie na Faculté de Droit d’Économie et de Gestion na Uniwersytecie w Orleanie, gdzie uzyskał tytuł Master 2 en Droit Privé Specialité Droit des affaires et fiscalité, co stanowi odpowiednik tytułu magister w Polsce. Egzamin Adwokacki z wynikiem pozytywnym złożył jako najmłodszy spośród aplikantów adwokackich do niego przystępujących. Aktualnie odbywa studia doktoranckie na Uniwersytecie w Strasbourgu, w ramach których sporządza rozprawę doktorską, której przedmiotem są prawno-porównawcze aspekty pozorności w stosunkach prawnych z zakresu prawa pracy, zatytułowej: L'ordonnancement juridique des relations de travail: analyse comparée du droit français et du droit polonais. W ramach działalności zawodowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym. Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. Włada biegle językami: polskim, francuskim i angielskim.

 

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl