ZAŁOŻYCIELE

Kancelaria Adwokacka CEJROWSKI swoje początki świadczenia usług adwokackich datuje od 1979 roku.
Założycielem Kancelarii Adwokackiej CEJROWSKI jest adwokat Andrzej Cejrowski, którego kontynuatorem od 2002 roku jest adwokat Paweł Cejrowski.
Zespół Kancelarii tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz pracownicy naukowi legitymujący się najwyższymi ocenami uzyskanymi na dyplomach uniwersyteckich oraz na egzaminach zawodowych.
W zależności od przedmiotu konkretnej sprawy dobierani są odpowiedni specjaliści do jej prowadzenia, którzy wzajemnie uzupełniają swoje umiejętności.
Nasz Zespół dysponuje doświadczeniem liczonym wielością przeprowadzonych procesów sądowych przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych i podatkowych.

adwokat, doradca podatkowy Aleksandra Medlarska

Aleksandra Medlarska

adwokat, doradca podatkowy

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Rachunkowości i Controllingu w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W 2006 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu na doradcę podatkowego. Kursy: 2001 - 2002: kurs prawa niemieckiego na Uniwersytecie Gdań- skim, 2005 - kurs "organizacja operacji międzynarodowych" w Moskiewskim Instytucie Biznesu Międzynarodowego przy Rosyjskiej Akademii Handlu Międzynarodowego Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego Rosyjskiej Federacji..

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl