ZAŁOŻYCIELE

Kancelaria Adwokacka CEJROWSKI swoje początki świadczenia usług adwokackich datuje od 1979 roku.
Założycielem Kancelarii Adwokackiej CEJROWSKI jest adwokat Andrzej Cejrowski, którego kontynuatorem od 2002 roku jest adwokat Paweł Cejrowski.
Zespół Kancelarii tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz pracownicy naukowi legitymujący się najwyższymi ocenami uzyskanymi na dyplomach uniwersyteckich oraz na egzaminach zawodowych.
W zależności od przedmiotu konkretnej sprawy dobierani są odpowiedni specjaliści do jej prowadzenia, którzy wzajemnie uzupełniają swoje umiejętności.
Nasz Zespół dysponuje doświadczeniem liczonym wielością przeprowadzonych procesów sądowych przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych i podatkowych.

Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskał doktoraty na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2012). Specjalizuje się w prawie wyznaniowym. Jest autorem dwóch monografii naukowych, dotyczących statusu prawnego związków wyznaniowych i ich jednostek organizacyjnych (wydane w 2013 roku). Zajmuje się również sytuacją prawną cudzoziemców w Polsce.

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl