ZAŁOŻYCIELE

Kancelaria Adwokacka CEJROWSKI swoje początki świadczenia usług adwokackich datuje od 1979 roku.
Założycielem Kancelarii Adwokackiej CEJROWSKI jest adwokat Andrzej Cejrowski, którego kontynuatorem od 2002 roku jest adwokat Paweł Cejrowski.
Zespół Kancelarii tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz pracownicy naukowi legitymujący się najwyższymi ocenami uzyskanymi na dyplomach uniwersyteckich oraz na egzaminach zawodowych.
W zależności od przedmiotu konkretnej sprawy dobierani są odpowiedni specjaliści do jej prowadzenia, którzy wzajemnie uzupełniają swoje umiejętności.
Nasz Zespół dysponuje doświadczeniem liczonym wielością przeprowadzonych procesów sądowych przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych i podatkowych.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Praktykę w zawodzie prawnika rozpoczął od aplikacji sądowej prowadzonej przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, którą ukończył złożeniem egzaminu sędziowskiego. Równocześnie zajmował się wszechstronną obsługą prawną dużego podmiotu gospodarczego. W kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, a ponadto sprawami w fazie postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl