ZAŁOŻYCIELE

Kancelaria Adwokacka CEJROWSKI swoje początki świadczenia usług adwokackich datuje od 1979 roku.
Założycielem Kancelarii Adwokackiej CEJROWSKI jest adwokat Andrzej Cejrowski, którego kontynuatorem od 2002 roku jest adwokat Paweł Cejrowski.
Zespół Kancelarii tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz pracownicy naukowi legitymujący się najwyższymi ocenami uzyskanymi na dyplomach uniwersyteckich oraz na egzaminach zawodowych.
W zależności od przedmiotu konkretnej sprawy dobierani są odpowiedni specjaliści do jej prowadzenia, którzy wzajemnie uzupełniają swoje umiejętności.
Nasz Zespół dysponuje doświadczeniem liczonym wielością przeprowadzonych procesów sądowych przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych i podatkowych.

Adwokat specjalizujący się w prawie administracyjnym, w szczególności w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji; absolwent kierunków prawo oraz administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a ponadto kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Oceanografii i Geografii UG; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; Przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego; członek Pomorskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; redaktor naczelny periodyku "Metropolitan. Przegląd Naukowy

 

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl