NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Ziemia rolna nadal niesprzedawalna ?

Od 30 kwietnia 2016 roku obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawą z dnia 6 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece dokonano pewnej nieznacznej korekty rygorystycznych przepisów.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Nabywanie nieruchomości rolnych po nowemu

W dniu 14 kwietnia 2016 roku Sejm RP uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wśród tych niektórych, zmienionych ustaw znajduje się ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, regulująca między innymi prywatny obrót ziemią rolną. Nowe przepisy tej ustawy zaczęły obowiązywać od dnia 30 kwietnia 2016 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy można przegrać proces mając rację ?

Zgodnie z utartym powiedzeniem w sądzie wygrywa niekoniecznie ten kto ma rację, tylko ten kto swoją rację potrafi udowodnić. Stwierdzenie to można w pełni odnieść przede wszystkim do procesów cywilnych, gdzie występuje obowiązek udowodnienia określonej tezy, zwany ciężarem dowodu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy można odziedziczyć dług ?

Zmiana zasad dziedziczenia długów:

W dniu 18 października 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem tej nowelizacji była zmiana przepisów o odpowiedzialności za długi spadkowe. Wbrew obiegowym opiniom dotyczącym tej zmiany przepisów, należy podkreślić, że długi nadal podlegają dziedziczeniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl