NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Kary umowne i przewinienia z nimi związane

Kara umowna to nic innego jak zapis w umowie, mający na celu zmotywowanie jednej ze stron do należytego wywiązania się ze swoich obowiązków. Kara regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego i obowiązuje osobę, która nie wykonała zadania, które obejmuje umowa lub zrobiła to nieprawidłowo. W jaki sposób korzystać z tego rodzaju zabezpieczeń? Jaka może być wysokość kary umownej i za jakie przewinienia grozi?

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwody i orzekanie o winie – kiedy strony są winne rozpadowi małżeństwa?

Jednym z podstawowych elementów rozwodu jest ustalenie, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Sąd musi rozstrzygnąć, czy związek zakończył się z powodu zachowania któregoś z byłych małżonków, a jeśli tak, to która strona jest za to odpowiedzialna. W jaki sposób odbywa się orzekanie o winie i z czym się wiąże? Kiedy można wziąć rozwód, nie roztrząsając, kto jest za niego odpowiedzialny?

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawa autorskie

Jeśli nasza działalność zawodowa (i nie tylko) związana jest z twórczością, stworzone przez nas prace objęte są prawami autorskimi. Komu i za co przysługują owe prawa? Co powinniśmy o nich wiedzieć?

CZYTAJ WIĘCEJ

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kancelarii adwokackiej?

Większość z nas na jakimś etapie życia potrzebuje porady lub pomocy prawnika. Nie warto wówczas zdawać się na przypadkową kancelarię – aby nie żałować wydanych pieniędzy, należy zrobić rozeznanie na rynku i wybrać firmę, która spełnia nasze oczekiwania. Jakie kryteria powinniśmy brać pod uwagę?

CZYTAJ WIĘCEJ

Alimenty od dzieci – kiedy mają obowiązek je płacić?

Alimenty kojarzą nam się ze świadczeniami na utrzymanie dzieci płaconymi przez niemieszkających z nimi rodziców. Tymczasem zdarzają się również sytuacje, w których ta relacja zostaje odwrócona. Z prawnego punktu widzenia biologiczni lub adopcyjni rodzice, a także macocha i ojczym mogą domagać się dostarczania środków utrzymania przez dorosłych wychowanków. W jakich wypadkach mają miejsce takie zobowiązania?

CZYTAJ WIĘCEJ

Testament ustny

 

Testament ustny jest testamentem szczególnym, a jego ważność zależy od dodatkowych przesłanek i rzadko zdarza się w praktyce, aby testament taki okazał się ważny. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że testament ustny może być sporządzony tylko i wyłącznie, jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

CZYTAJ WIĘCEJ

Hałaśliwy sąsiad

Często zdarza się sytuacja, gdy komfort życia we własnym domu, czy też mieszkaniu, zakłóca uciążliwy sąsiad. Zakłócenia te mogą przybrać różne formy, najczęściej jednak jest to hałas docierający z sąsiedztwa. Naturalnym odruchem każdego w takiej sytuacji, jest zwrócenie się o pomoc policji. Zasadniczo jest to decyzja słuszna, bowiem zgodnie z przepisem art. 51 § 1 k.w., osoba która krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydziedziczenie

Często się słyszy w życiu codziennym, że ktoś zamierza kogoś wydziedziczyć. Oczywistym jest, że każdy kto jest właścicielem jakiegokolwiek majątku może nim zadysponować na wypadek swojej śmierci, powołując do spadku w testamencie wybraną przez siebie osobę. Osoby, które nie zostały powołane do dziedziczenia w testamencie nie dziedziczą zatem po zmarłym, niezależnie od stopnia pokrewieństwa. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują jednak instytucję zachowku, która umożliwia dochodzenie roszczeń o zapłatę przez zstępnych, małżonka i rodziców spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Czym jest mobbing? Odszkodowania i kary.

W ostatnich latach bardzo dużo mówi się o prawach pracownika oraz mobbingu w miejscu zatrudnienia. Mimo to wiedza posiadana przez wielu z nas daleka jest od rzetelnej, a wokół wymienionych tematów narosło sporo mitów. Czym tak naprawdę jest mobbing i jakie kary grożą za jego stosowanie?

CZYTAJ WIĘCEJ

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.

Orzeczenie rozwodu wiąże się zazwyczaj z koniecznością podziału majątku wspólnego małżonków.  Sąd rozpoznający sprawę rozwodową może, na wniosek jednego z małżonków, w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jednakże tylko wtedy, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Odwołanie darowizny jest stale poruszanym w praktyce tematem. Zdarza się bowiem, że osoby w podeszłym wieku, niekiedy zbyt pochopnie, podejmują decyzję o darowiźnie najczęściej nieruchomości, która stanowi dorobek ich życia i w której sami zamieszkują. Następnie wskutek różnych życiowych perturbacji próbują darowiznę odwołać. W obiegowych opiniach, zdaje się panować przeświadczenie, że odwołanie darowizny jest proste i możliwe w każdym czasie. Niestety, nic bardziej mylnego. Przepisy kodeksu cywilnego różnicują możliwość odwołania darowizny od tego, czy została już ona wykonana, czy też nie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Roszczenia w przypadku śmierci osoby bliskiej w następstwie wypadku

W przypadku śmierci osoby bliskiej w następstwie wypadku, wobec jego sprawcy przysługuje szereg roszczeń, które można dochodzić bezpośrednio od niego lub jego ubezpieczyciela.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl