NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Darowizna – czym jest i czy można ją odwołać?

Darowizna jest umową zawieraną pomiędzy jej stronami, a więc darczyńcą i obdarowanym, o czym stanowi Kodeks Cywilny. Zgodnie z nim jej istotą jest zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Jaką przybiera formę i czy można ją odwołać?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

 

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Służebności i ich rodzaje

 

Służebności są uregulowanym przez kodeks cywilny, ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość. Celem służebności jest zwiększenie użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb innej osoby fizycznej.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Umowa dożywocia – czym jest i kiedy można ją zastosować?

Umowa dożywocia jest umową cywilnoprawną, na podstawie której osoba uprawniona przenosi własność nieruchomości na zobowiązanego, który w zamian za to zapewnia jej opiekę do końca życia. Umowa ta musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jest to prawo niedziedziczne i niezbywalne, a więc osoba uprawniona nie może przenieść swoich uprawnień na osobę trzecią.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest redukcją lub umorzeniem zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Została wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego 31 marca 2009 roku.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny różni się od zwykłej umowy najmu. Takie rozwiązanie otwiera przed właścicielami mieszkania możliwość „walki” z nieuczciwymi najemcami. Czym tak naprawdę różni się od tradycyjnego najmu i czy jest korzystny dla osób wynajmujących mieszkanie?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Pozew o odszkodowanie

Pozew o odszkodowanie jest roszczeniem poszkodowanego wobec sprawcy. Ma to na celu naprawienie szkody, którą wyrządził, co stanowi art. 415 Kodeksu Cywilnego. Odszkodowanie przybiera charakter rekompensaty pieniężnej, która pozwala na usunięcie skutków działania sprawcy. Jeśli poszkodowany w wyniku postępowania sprawcy, doznał cierpienia psychicznego, wówczas przysługuje mu prawo zadośćuczynienia.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Jazda pod wpływem alkoholu

 

Jazda pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, które podlega karze aresztu lub karze grzywny w wysokości minimum 50 złotych. Kierowca, który dopuścił się jazdy pod wpływem alkoholu, podlega również środkowi karnemu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Stanowi o tym art. 87 Kodeksu wykroczeń.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest ingerencją sądu w sferę władzy rodzicielskiej, które ma na celu ochronę interesów dziecka. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym istnieją przesłanki uzasadniające pozbawienie władzy rodzicielskiej.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Renta socjalna

 

Renta socjalna przysługuje osobie, która zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r., spełnia określone kryteria. Jaka jest jej wysokość i o ile kwota świadczenia wzrośnie od 2019 roku, dowiecie się z dalszej części artykułu.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Delegacja pracownika

 

Delegacja, a więc wyjazd służbowy należy do obowiązków niektórych pracowników. Wszystko zależne jest od branży i pełnionej funkcji. Co musi zapewnić pracodawca pracownikowi, który wyrusza w delegację?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Urlop wychowawczy – co powinniśmy o nim wiedzieć?

 

 

Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo m.in. komu przysługuje urlop wychowawczy i jaki jest jego wymiar. Ponadto omówimy jak powinien wyglądać wniosek o jego przyznanie i do kiedy można go złożyć.

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl