NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Słów kilka o brakującym epilogu ,,listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych’’

Pod koniec czerwca ubiegłego roku Ministerstwo Finansów, w ramach prac wokół ,,uszczelnienia podatku VAT’’, opublikowało na swojej stronie internetowej informację o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego. 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Podatek od nieruchomości

Ważny Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 roku, sygn, SK 48/17 dotyczący zasad ustalania podatku od nieruchomości - uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spelnia kryteria bycia budynkiem.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Stalking – co to jest i jakie są konsekwencje prawne?

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o przestępstwie, jakim jest stalking. Jednocześnie to anglojęzyczne słowo nie dla wszystkich jest zrozumiałe, co może prowadzić do wielu niepotrzebnych wątpliwości. Dodatkowych problemów nastręcza fakt, że przepisy prawne wspominają o nim dopiero od 2011 roku. Czym jest stalking i jak go rozpoznać? Jakie konsekwencje prawne grożą stalkerom?

CZYTAJ WIĘCEJ

Jak skutecznie egzekwować alimenty od dłużnika?

Kiedy rodzice dziecka się rozstają (lub nigdy nie byli w związku małżeńskim), sąd może zdecydować o przyznaniu alimentów na wychowanie wspólnego potomstwa. Niestety, w praktyce obciążeni nimi ojcowie i (rzadziej) matki nie zawsze wywiązują się ze swojego obowiązku. W związku z tym ich byli partnerzy stają przed pytaniem: jak skutecznie egzekwować alimenty od dłużnika?

CZYTAJ WIĘCEJ

Dobry adwokat – kto to taki?

Podjęcie decyzji o wyborze konkretnego adwokata, który poprowadzi naszą sprawę, jest bardzo trudnym zadaniem. Wiemy, czego oczekujemy – chcemy nawiązać współpracę z kimś, kto pomoże nam osiągnąć cel. Ale skąd mamy wiedzieć, czy trafiliśmy właśnie na taką osobę? Na jakie aspekty warto zwrócić uwagę? Jaki powinien być dobry prawnik?

CZYTAJ WIĘCEJ

Kary umowne i przewinienia z nimi związane

Kara umowna to nic innego jak zapis w umowie, mający na celu zmotywowanie jednej ze stron do należytego wywiązania się ze swoich obowiązków. Kara regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego i obowiązuje osobę, która nie wykonała zadania, które obejmuje umowa lub zrobiła to nieprawidłowo. W jaki sposób korzystać z tego rodzaju zabezpieczeń? Jaka może być wysokość kary umownej i za jakie przewinienia grozi?

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwody i orzekanie o winie – kiedy strony są winne rozpadowi małżeństwa?

Jednym z podstawowych elementów rozwodu jest ustalenie, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Sąd musi rozstrzygnąć, czy związek zakończył się z powodu zachowania któregoś z byłych małżonków, a jeśli tak, to która strona jest za to odpowiedzialna. W jaki sposób odbywa się orzekanie o winie i z czym się wiąże? Kiedy można wziąć rozwód, nie roztrząsając, kto jest za niego odpowiedzialny?

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawa autorskie

Jeśli nasza działalność zawodowa (i nie tylko) związana jest z twórczością, stworzone przez nas prace objęte są prawami autorskimi. Komu i za co przysługują owe prawa? Co powinniśmy o nich wiedzieć?

CZYTAJ WIĘCEJ

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kancelarii adwokackiej?

Większość z nas na jakimś etapie życia potrzebuje porady lub pomocy prawnika. Nie warto wówczas zdawać się na przypadkową kancelarię – aby nie żałować wydanych pieniędzy, należy zrobić rozeznanie na rynku i wybrać firmę, która spełnia nasze oczekiwania. Jakie kryteria powinniśmy brać pod uwagę?

CZYTAJ WIĘCEJ

Alimenty od dzieci – kiedy mają obowiązek je płacić?

Alimenty kojarzą nam się ze świadczeniami na utrzymanie dzieci płaconymi przez niemieszkających z nimi rodziców. Tymczasem zdarzają się również sytuacje, w których ta relacja zostaje odwrócona. Z prawnego punktu widzenia biologiczni lub adopcyjni rodzice, a także macocha i ojczym mogą domagać się dostarczania środków utrzymania przez dorosłych wychowanków. W jakich wypadkach mają miejsce takie zobowiązania?

CZYTAJ WIĘCEJ

Testament ustny

 

Testament ustny jest testamentem szczególnym, a jego ważność zależy od dodatkowych przesłanek i rzadko zdarza się w praktyce, aby testament taki okazał się ważny. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że testament ustny może być sporządzony tylko i wyłącznie, jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

CZYTAJ WIĘCEJ

Hałaśliwy sąsiad

Często zdarza się sytuacja, gdy komfort życia we własnym domu, czy też mieszkaniu, zakłóca uciążliwy sąsiad. Zakłócenia te mogą przybrać różne formy, najczęściej jednak jest to hałas docierający z sąsiedztwa. Naturalnym odruchem każdego w takiej sytuacji, jest zwrócenie się o pomoc policji. Zasadniczo jest to decyzja słuszna, bowiem zgodnie z przepisem art. 51 § 1 k.w., osoba która krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl