NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Spadkobierca ustawowy i testamentowy

Spadkobiercą zgodnie z definicją jest podmiot, na którego przechodzi ogól praw i obowiązków po osobie zmarłej. W prawie wyróżniamy spadkobiercę ustawowego i testamentowego. Na czym polega różnica między nimi i kto może zostać spadkobiercą, a kto takiej możliwości nie ma?

 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Pełnomocnictwo w świetle kodeksu cywilnego

Pełnomocnictwo umożliwia osobie, która je posiada, zastępować nas przy jakiejś czynności. Najczęściej dotyczy ono spraw urzędowych, występowania w naszym imieniu przed sądem, czy zawierania umów. W jaki sposób następuje ustanowienie pełnomocnika, kto i w jakich okolicznościach może nim zostać? Co jeszcze warto wiedzieć o pełnomocnictwie?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy zgodnie z kodeksem pracy jest przysługującym pracownikowi prawem do corocznego, płatnego i nieprzerwanego okresu zwolnienia go od obowiązku świadczenia pracy, przysługujący w celu wypoczynku i regeneracji sił w określonym wymiarze.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Uciążliwy remont u sąsiada

Uciążliwy remont u sąsiada, zwłaszcza w domu wielorodzinnym może spotkać każdego z nas. Jak wyglądają kwestie prawne w tym zakresie. Do jakich zasad musi dostosować się lokator, a co zgodnie z przepisami jest niedopuszczalne. Jak poradzić sobie z hałaśliwym sąsiadem?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Opinia biegłego

 

Opinia biegłego jest szczególnym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Jej cechą charakterystyczną jest wysoki stopień obiektywizmu ze względu na to, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zakaz wstępu na imprezę masową

Zakaz wstępu na imprezę masową może zostać orzeczony przez sąd w przypadku popełnienia przestępstwa w związku z taką imprezą. W jakich jeszcze przypadkach przepisy kodeksu karnego dają możliwośc orzeczenia tego środka karnego?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Podanie wyroku do publicznej wiadomości

Podanie wyroku do publicznej wiadomości jest jednym ze środków karnych wskazanych w kodeksie karnym. Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości, jeśli nie narusza to interesu pokrzywdzonego. Gdzie może zostać podany wyrok i co ma to na celu?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Odmowa przyjęcia mandatu

Odmowa przyjęcia manadatu funkcjonująca w dotychczasowych przepisach jest prawem, z którego obywatele chętnie korzystają. Do tej pory osoba, którą funkcjonariusz chce ukarać mandatem, ma prawo odmówić jego przyjęcia. Jak wówczas wygląda procedura i jakie zmiany proponują rządzący w tej kwestii?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zakaz prowadzenia pojazdów

 

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym ze środków karnych, które wymierza się na okres od jednego roku do 15 lat. Służy on zabezpieczeniu uczestników ruchu drogowego przed uczestnikami, którzy stwarzają zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Za jakie czyny stosuje się ten środek karny i na czym polega różnica pomiędzy fakultatywnym a obligatoryjnym zakazem prowadzenia pojazdów?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Pozbawienie praw publicznych

Pozbawienie praw publicznych jest środkiem karnym o charakterze represyjnym. Może być orzekane fakultatywnie w stosunku do sprawcy skazanego na co najmniej 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Ten środek karny jest środkiem terminowym wymierzonym w latach i może zostać orzeczony na okres od roku do 10 lat. Na czym konkretnie polega pozbawienie praw publicznych?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Środki karne

Środki karne zgodnie z definicją są dodatkową dolegliwością wymierzoną sprawcy przestępstwa lub wykroczenia obok lub niekiedy zamiast kary. W kodeksie karnym znajdziemy katalog środków karnych, które mogą zostać nałożone na sprawcę. O jakich konkretnie mowa i jakie pełnią funkcje?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kara na gruncie Kodeksu Karnego

Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego do kar zalicza się grzywnę, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, a także dożywotnie pozbawienie wolności. Przedstawiony katalog kar sąd może wymierzyć w zależności od popełnionego przestępstwa. Poniżej kilka słów na temat rodzajów kar.

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl