NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Obrona konieczna

 

Obrona konieczna jest zagadnieniem uregulowanym w przepisach kodeksu karnego. Stanowi ona okoliczność wyłączającą bezprawność czynu zabronionego. Co dokładanie oznacza dla obywateli tzw. obrona konieczna?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsekwencje niepłacenia alimentów

Niestety wiele osób pomimo nałożonego obowiązku płacenia alimentów, nie wywiązuje się z niego. Zgodnie z prawem grozi im za to szereg konsekwencji. Regulują je przepisy kodeksu karnego. O jakich konkretnie konsekwencjach mowa?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawa zwierząt w Polsce

Czy zastanawialiście się kiedyś w jaki sposób prawa zwierząt regulowane są w polskim prawie? Jakie najważniejsze przepisy zawiera ustawa o ochronie zwierząt? Jakie obowiązki ma właściciel zwierzęcia?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

 

Warunkowe zawieszenie wykonania kary jest założeniem, że sprawca nie powróci na drogę przestępczą, a co za tym idzie wstrzymaniem realizacji kary na okres próbny, który jest ściśle określony. W jakich okolicznościach można uzyskać warunkowe zawieszenie wykonania kary?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wybory prezydenckie w Polsce

Wybory prezydenckie w Polsce odbywają się co 5 lat na zarządzenie marszałka Sejmu, o ile kadencja prezydenta z jakiegoś powodu nie zakończy się szybciej. Co oznacza, że są to wybory czteroprzymiotnikowe?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo wyborcze – czynne i bierne

 

W polskim prawie wyróżnia się czynne i bierne prawo wyborcze. Krótko mówiąc czynne prawo wyborcze jest prawem do wybierania, zaś bierne jest prawem do kandydowania. Jakie przesłanki należy spełnić, aby uzyskać czynne i bierne prawo wyborcze oraz jakie wyróżniamy zasady prawa wyborczego?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Niebieska Karta – definicja i procedura

Niebieska Karta jest dokumentem, który w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie może złożyć: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminna Komisja Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. Jak wygląda procedura jej założenia? Na jaką pomoc może liczyć ofiara przemocy domowej?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Dematerializacja akcji

Dematerializacja akcji jest zgodnie z definicją: pozbawieniem papieru wartościowego jego materialnego nośnika oraz zastąpieniem go zapisem elektronicznym. Co mają na celu zmiany wprowadzone 1 stycznia 2020 roku?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wynagrodzenie postojowe dla pracownika

Wynagrodzenie postojowe pracodawca może wypłacić w konkretnych sytuacjach. O jakich mowa i ile wynosi wówczas wynagrodzenie? Czym najczęściej spowodowane są przestoje w firmie?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą

 

Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jakie warunki muszą spełniać, aby otrzymać wsparcie i ile ono wynosi?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznawana jest osobom z powodu złego stanu zdrowia. Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc się o nią starać? Jaka jest jej wysokość?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo geodezyjne – jakie zmiany przyniesie?

Prawo geodezyjne, a ściślej nowelizacja ustawy ma nieco odbiurokratyzować prace geodezyjne, a co za tym idzie – przyspieszyć prace inwestycyjne. O jakie konkretnie zmiany chodzi przekonamy się w dalszej części artykułu.

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl