NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Podatek od spadku

Podatek od spadku funkcjonuje w polskim prawie nie od dziś. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, które nabyły spadek, którego wartość przekracza tzw. kwotę wolną od podatku. Kiedy i kto zobowiązany jest do zapłaty podatku od spadku i ile wynosi kwota wolna od podatku?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Pobyt rodzica z dzieckiem w szpitalu – zmiany 2019

Od 1 lipca 2019 pobyt rodzica z dzieckiem w szpitalu będzie bezpłatny. Przyjęto ustawę, która znosi jakiekolwiek opłaty za pobyt rodzica z dzieckiem, a także opiekuna osoby niepełnosprawnej w szpitalu.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Błąd medyczny – co warto o nim wiedzieć?

Błąd medyczny to coś, czego każdy lekarz i medyk stara się unikać jak ognia. Jest to jednak bardzo odpowiedzialny zawód, w którym niestety również zdarza się popełniać błędy. Na czym polega owy błąd i jaka grozi za niego odpowiedzialność?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Adopcja – co warto wiedzieć o postępowaniu adopcyjnym?

Adopcja nazywana również przysposobieniem dziecka uregulowana jest w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Co warto wiedzieć o postępowaniu adopcyjnym?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Umowa ustna w świetle prawa

Umowa ustna jest dużo rzadziej stosowana, niż umowa pisemna. Jednakże umowy ustne również obowiązują i mają moc prawną. W jaki sposób regulują to przepisy prawa i kiedy możemy zawrzeć taką umowę?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym, które może otrzymać osoba, która urodziła dziecko, przyjęła na wychowanie dziecko do lat 7 (w wyjątkowych okolicznościach do lat 10) lub jest rodziną zastępczą.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej jest dziedziną prawa odnoszącą się do dóbr niematarialnych, która obejmuje prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji jest zobowiązaniem pracownika do nie podejmowania działalności konkurencyjnej względem pracodawcy. Obejmuje on również zakaz podejmowania zatrudnienia u podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Spór zbiorowy pracy

Spór zbiorowy pracy jest sporem, do którego dochodzi pomiędzy pracownikami a pracodawcą. Zgodnie z przepisami prawa może on dotyczyć warunków pracy, płacy lub świadczeń socjalnych, jak również praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Użytkowanie wieczyste – zmiany 2019

1 stycznia 2019 roku weszła w życie Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Jakie zmiany przyniosła powyższa Ustawa?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Eksmisja

Eksmisja jest usunięciem osoby z zajmowanej przez nią nieruchomości, bądź lokalu i wydania go uprawnionej do tego osobie. Z reguły dochodzi do niej na podstawie wyroku sądu. W jakich przypadkach można ją zastosować i z czym wiąże się eksmisja?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Egzekucja komornicza – zmiany w przepisach

Egzekucja komornicza doczekała się zmian i od stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o komornikach sądowych, samej egzekucji, a także kosztach komorniczych. Na czym polegają zmiany w przepisach?

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl