NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Pozew o odszkodowanie

Pozew o odszkodowanie jest roszczeniem poszkodowanego wobec sprawcy. Ma to na celu naprawienie szkody, którą wyrządził, co stanowi art. 415 Kodeksu Cywilnego. Odszkodowanie przybiera charakter rekompensaty pieniężnej, która pozwala na usunięcie skutków działania sprawcy. Jeśli poszkodowany w wyniku postępowania sprawcy, doznał cierpienia psychicznego, wówczas przysługuje mu prawo zadośćuczynienia.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Jazda pod wpływem alkoholu

 

Jazda pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, które podlega karze aresztu lub karze grzywny w wysokości minimum 50 złotych. Kierowca, który dopuścił się jazdy pod wpływem alkoholu, podlega również środkowi karnemu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Stanowi o tym art. 87 Kodeksu wykroczeń.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest ingerencją sądu w sferę władzy rodzicielskiej, które ma na celu ochronę interesów dziecka. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym istnieją przesłanki uzasadniające pozbawienie władzy rodzicielskiej.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Renta socjalna

 

Renta socjalna przysługuje osobie, która zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r., spełnia określone kryteria. Jaka jest jej wysokość i o ile kwota świadczenia wzrośnie od 2019 roku, dowiecie się z dalszej części artykułu.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Delegacja pracownika

 

Delegacja, a więc wyjazd służbowy należy do obowiązków niektórych pracowników. Wszystko zależne jest od branży i pełnionej funkcji. Co musi zapewnić pracodawca pracownikowi, który wyrusza w delegację?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Urlop wychowawczy – co powinniśmy o nim wiedzieć?

 

 

Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo m.in. komu przysługuje urlop wychowawczy i jaki jest jego wymiar. Ponadto omówimy jak powinien wyglądać wniosek o jego przyznanie i do kiedy można go złożyć.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy odbywa się w szczególnym trybie. Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, pod warunkiem spełnienia jednej z trzech przesłanek, o których mowa w Kodeksie Pracy.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Stalking – jak się przejawia?

Stalking może przejawiać się na dwa sposoby, a mianowicie poprzez uporczywe nękanie lub tzw. kradzież tożsamości. W myśl art. 190a. kk. jest to przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności. Na czym dokładnie polega stalking?

CZYTAJ WIĘCEJ

Dozór elektroniczny – co to takiego?

Dozór elektroniczny umożliwia skazanym odbywanie kary poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej. W celu zastosowania takiego rozwiązania niezbędne jest uzyskanie stosownego zezwolenia na odbycie kary w tym systemie ( w całości lub częściowo).

CZYTAJ WIĘCEJ

Zniesławienie – czym jest i co za to grozi?

Zniesławienie jest przestępstwem, które godzi w dobre imię i cześć osoby fizycznej, prawnej, a także instytucji lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zgodnie z art. 212 KK. zniesławieniem jest pomówienie, obmówienie oraz oszczerstwo.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Umowa na czas określony – istotne zmiany w listopadzie

Umowa o pracę na czas określony jest umową terminową, w której strony z góry podają długość wiążącej ich umowy. Stanowi ona zgodne oświadczenie woli stron z zachowaniem formy pisemnej. Jakie zmiany przyniesie listopad 2018 dla pracowników, którzy podpisali umowę na czas określony przed 22 lutego 2016?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w ustawie o komornikach już od Nowego Roku - ciąg dalszy

Kontynuujemy cykl postów dotyczących zmian w ustawie o komornikach. Przypominamy, że zmiany te wchodzą już od 1 stycznia 2019 roku.

Wprowadzone zostaną nowe wzory pieczęci komorniczej i pieczęci imiennej. Komornik będzie musiał mieć wykształcenie prawnicze. Dodatkowo postanowiono o granicy wieku komornika, którą ustalono na 65 lat.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl