NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym, który kierowca otrzymuje za popełnione wykroczenie. O jakie konkretnie wykroczenie chodzi, a także jak długo obowiązuje?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Lokal socjalny – to warto wiedzieć

Lokal socjalny przeznaczony jest dla osób bezdomnych lub mających problemy finansowe, które sprawiają, że nie mogą samodzielnie utrzymać mieszkania. Dla kogo jeszcze przeznaczony jest lokal socjalny? W jakich sytuacjach właściciel może wypowiedzieć umowę najmu?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prosta Spółka Akcyjna

 

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym typem spółki, który wchodzi w życie 1 marca 2020 roku. Jest ona połączeniem spółki kapitałowej ze spółką osobową. Jakie cechy posiada, kto może ją zawiązać i na jakich warunkach? Tego dowiecie się z dalszej części artykułu.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym ze świadczeń opiekuńczych, które określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia, ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Jakie prawa przysługują kobietom w ciąży?

Kobiety w ciąży posiadają listę praw, które są mniej lub bardziej oczywiste, a w dzisiejszym artykule przyjrzymy się części z nich. Przede wszystkim przysługuje im prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. O jakich jeszcze prawach mowa?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Mikrorachunek podatkowy – co to takiego?

 

Mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek podatkowy będzie służył do wpłat podatków PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 roku. Co to dokładnie oznacza i czym jest mikrorachunek dowiecie się z dalszej części artykułu.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Przestępstwo skarbowe

 

Przestępstwo skarbowe zgodnie z definicją jest czynem społecznie szkodliwym w stopniu większym niż znikomy, zawinionym, zabronionym pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia na zasadach określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zasiłek rodzinny

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie się w dalszej części artykułu.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Cyberprzestępstwo

 

Cyberprzestępstwo jest terminem określanym jako działanie, które wymierzone jest przeciwko poufności, integralności danych, sabotaż komputerowy, szpiegostwo komputerowe, a także nielegalny podsłuch.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wolność zgromadzeń – przysługujące nam prawo

Wolność zgromadzeń jest prawem wynikającym z przepisów Konstytucji RP, ustawy o prawie do zgromadzeń, konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Z artykułu dowiecie się, jakie wyróżniamy rodzaje zgromadzeń, poznacie zasady ich organizowania oraz jaka jest rola policji przy zgromadzeniach.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy i okres jego otrzymywania, precyzyjnie określają przepisy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Z artykułu dowiecie się, jak wyglądają kwestie związane z zasiłkiem chorobowym w trakcie i po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Dział spadku

 

O spadku słyszeli wszyscy, czym jest jednak dział spadku i w jaki sposób następuje? Krótko mówiąc: jak podzielić spadek między spadkobierców? Czy musi być pełny, czy częściowy, przeprowadzony w sądzie, a może u notariusza?

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl