NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności

Zabezpieczenia rzeczowe sprawiają, że nie ma znaczenia, kto jest właścicielem wierzytelności, a wierzyciel dochodzi ich z samego przedmiotu zabezpieczenia. Jakie zabezpieczenia rzeczowe wyróżniamy i czym się charakteryzują?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności

Zabezpieczenia osobiste, to jeden z dwóch sposobów zabezpieczeń wierzytelności. Mowa o nich, gdy wierzyciel może dochodzić długu od dłużnika głównego lub z majątku osoby, która takie zabezpieczenia ustanowiła na rzecz wierzyciela. O jakich konkretnie zabezpieczeniach mowa?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zabezpieczenia wierzytelności

Zabezpieczenia wierzytelności dzielimy na osobiste i rzeczowe. W artykule odpowiemy m.in. na pytania - czym są wierzytelności, a także jakie rozróżniamy dla nich zabezpieczenia i skąd wiemy, które będą najwłaściwsze?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Rzecznik Praw Konsumenta

Klienci, którzy dostali towar niezgodny z umową nie są pozostawieni sami sobie. W tym przypadku (a także w innych sytuacjach wymienionych w przepisach prawa) mogą liczyć na pomoc Rzecznika Praw Konsumenta. Co to za instytucja i jakie są jej zadania?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Eksmisja

 

Eksmisja jest usunięciem kogoś z zajmowanego lokalu lub nieruchomości. Są to wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do opróżnienia lokalu z osób i rzeczy oraz wydania nieruchomości uprawnionej osobie. Kiedy można eksmitować najemcę lokalu, a kiedy dopuszczalna jest eksmisja z mieszkania własnościowego?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Uprawnienia i obowiązki podejrzanego

Podejrzany jest uczestnikiem postępowania karnego, wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie stanowi środek zapobiegawczy, który może być stosowany wobec podejrzanego (oskarżonego) w przypadku wystąpienia określonych w kodeksie postępowania karnego przesłanek. O jakich okolicznościach konkretnie mowa? Ile może trwać tymczasowe aresztowanie?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Obrona konieczna

 

Obrona konieczna jest zagadnieniem uregulowanym w przepisach kodeksu karnego. Stanowi ona okoliczność wyłączającą bezprawność czynu zabronionego. Co dokładanie oznacza dla obywateli tzw. obrona konieczna?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsekwencje niepłacenia alimentów

Niestety wiele osób pomimo nałożonego obowiązku płacenia alimentów, nie wywiązuje się z niego. Zgodnie z prawem grozi im za to szereg konsekwencji. Regulują je przepisy kodeksu karnego. O jakich konkretnie konsekwencjach mowa?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawa zwierząt w Polsce

Czy zastanawialiście się kiedyś w jaki sposób prawa zwierząt regulowane są w polskim prawie? Jakie najważniejsze przepisy zawiera ustawa o ochronie zwierząt? Jakie obowiązki ma właściciel zwierzęcia?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

 

Warunkowe zawieszenie wykonania kary jest założeniem, że sprawca nie powróci na drogę przestępczą, a co za tym idzie wstrzymaniem realizacji kary na okres próbny, który jest ściśle określony. W jakich okolicznościach można uzyskać warunkowe zawieszenie wykonania kary?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wybory prezydenckie w Polsce

Wybory prezydenckie w Polsce odbywają się co 5 lat na zarządzenie marszałka Sejmu, o ile kadencja prezydenta z jakiegoś powodu nie zakończy się szybciej. Co oznacza, że są to wybory czteroprzymiotnikowe?

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl