NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Aborcja w Polsce

Aborcja jest zamierzonym zakończeniem ciąży w wyniku zewnętrznej interwencji. W różnych krajach prawo do niej przedstawia się inaczej. W jakich okolicznościach można uznać w Polce aborcję za legalną?

 

Aborcja w Polsce na przestrzeni lat

Prawo aborcyjne w Polsce zmieniało się na przestrzeni lat. Do roku 1932 była ona całkowicie zabroniona. Następnie dopuszczono taką możliwość w określonych przypadkach, a od 1993 roku obowiązywała Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w której zawarto trzy przypadki uwzględniające możliwość dokonania ciąży.

Zgodnie z Ustawą z 7 stycznia 1993 r. kobieta może dokonać aborcji, jeśli ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia ciężarnej, a także, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (do 12 tygodni od początku ciąży). Kolejny zapis, który dotąd był respektowany i który został zmieniony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r. - kobieta mogła przerwać ciążę, jeśli badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem ciężarnej.

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – 22.10.2020

TK orzekł, że aborcja z przesłanki embriopatologicznej jest niezgodna z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Narusza ona zatem prawną ochronę życia.

Zgodnie z Konstytucją bezprawne przerwanie ciąży z naruszeniem przepisów ustawy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast, kto dopuszcza się określonego czynu, gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl