NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Adopcja – co warto wiedzieć o postępowaniu adopcyjnym?

Adopcja nazywana również przysposobieniem dziecka uregulowana jest w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Co warto wiedzieć o postępowaniu adopcyjnym?

 

 

Adopcja – podstawowe zagadnienia

Zgodnie z definicją, adopcja jest przyjęciem do rodziny obcej osoby, stwarzająca stosunek podobny do pokrewieństwa. Przysposobić można tylko osobę małoletnią dla jej dobra. Przepisy określają procedurę adopcyjną, którą należy przejść, aby adoptować dziecko. Wśród przesłanek adopcyjnych wymienić należy:

 

  • osoby ubiegające się o przysposobienie dziecka muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

  • mogą ubiegać o to osoby samotne lub małżonkowie – w tym drugim przypadku dokonują wspólnego przysposobienia;

  • przysposobienie dziecka jest możliwe, jeśli osoby ubiegające sięo to, posiadają kwalifikacyjną opinię wystawioną przez ośrodek adopcyjny, a także świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ten ośrodek;

  • pomiędzy osobami ubiegającymi się o adopcję, a przysposobionymi, musi istnieć odpowiednia różnica wieku.

Adopcja – jakie rodzaje wyróżniają przepisy prawa?

Przepisy prawa przewidują trzy różne rodzaja adopcji, a mianowicie: przysposobienie pełne, całkowite i niepełne. Na czym polega różnica?

Zgodnie z przepisami prawa poprzez przysposobienie pełne rozumiemy zerwanie relacji z biologiczną rodziną dziecka (ze względu na pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych) i w włączenie dziecka do nowej rodziny.

Odmianą przysposobienia pełnego jest przysposobienie całkowite. Oznacza ono, że rodzice biologiczni dziecka zgodzili się na jego adopcję nie wskazując osób przysabiających lub są oni nieznani lub nie żyją.

O przysposobieniu niepełnym mowa, gdy dziecko w dalszym ciągu związane jest ze swoimi biologicznymi krewnymi, a więzi prawne łączą je wyłącznie z nowymi rodzicami bez powstania więzi pomiędzy dzieckiem, a krewnymi rodziców, którzy je adoptowali.

Do orzeczenia przysposobienia dziecka potrzebna jest zgoda rodziców biologicznych dziecka (jeśli nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej), dziecka, które ukończyło 13 lat, a także w określonych sytuacjach opiekuna prawnego dziecka. Należy jednak wiedzieć, że sąd ma prawo wydać orzeczenie bez zgody wyżej wymienionych.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl