NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Błąd medyczny – co warto o nim wiedzieć?

Błąd medyczny to coś, czego każdy lekarz i medyk stara się unikać jak ognia. Jest to jednak bardzo odpowiedzialny zawód, w którym niestety również zdarza się popełniać błędy. Na czym polega owy błąd i jaka grozi za niego odpowiedzialność?

 

Błąd medyczny – kto może go popełnić i w jaki sposób?

Zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie wyróżnić możemy dwa pojęcia które, choć używane są zamiennie, nie są synonimami. Mowa o błędzie medycznym i błędzie lekarskim. Jak sama nazwa wskazuje błąd lekarski popełnić może lekarz, natomiast błąd medyczny jest szerszym pojęciem, które może obejmować zawody takie jak: stomatolog, pielęgniarka itp.

Wyróżniamy cztery formy błędów medycznych, a mianowicie:

Błąd diagnostyczny – jak łatwo jest się domyślić, popełnianiany już na początku, a więc na etapie rozpoznania choroby. Może nim być także błędna interpretacja odczytu z urządzeń medycznych. Najczęściej jednak mówić o błędzie diagnostycznym, mamy na myśli właśnie mylne postawienie diagnozy. Należy ustalić, czy błąd wynikał z nieprawidłowego rozpoznania uzasadnionego objawami, czy zawinionych przyczyn lekarza, a więc nieprzeprowadzenia koniecznych badań, które umożliwiłyby dokładną interpretację, a tym samym pozwoliło na uniknięcie błędu.

 

Kolejnym rodzajem błędu jest błąd terapeutyczny. Przejawia się on doborem niewłaściwego lub wadliwego sposobu leczenia. Mowa o nim w sytuacji, kiedy pacjentowi zostaną przepisane niewłaściwe leki, rehabilitacja (pomimo przeciwskazań) lub np. dojdzie do operacji, która z obiektywnych powodów nie powinna się odbyć. Błąd terapeutyczny najczęściej popełniany jest przez lekarza.

 

Błąd organizacyjny jest jedną z form błędów medycznych. Nie jest nim obarczany lekarz, lecz cała placówka medyczna. Wynika on bowiem z nieprawidłowego obsadzania stanowisk pracy, braku odpowiedniego sprzętu, czy posługiwania się niesprawnym sprzętem.

 

Ostatnią formą błędu medycznego jest błąd techniczny. Wynika on z niewłaściwego wykonania czynności, chociażby nieprwaidłowego wykonania zabiegu, operacji, stosowania aparatury medycznej w sposób niewłaściwy.

Odpowiedzialność za błąd w sztuce lekarskiej ponosi lekarz, który się go dopuścił, pod warunkiem spełnienia kilku przesłanek:

 

  • zachowanie lekarza stoi w oczywistej sprzeczności z wiedzą medyczną,

  • błąd popełniony jest z winy lekarza,

  • zaistniał skutek: śmierć pacjenta lub ciężki uszczerbek na zdrowiu,

  • musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl