NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Cyberprzestępstwo

 

Cyberprzestępstwo jest terminem określanym jako działanie, które wymierzone jest przeciwko poufności, integralności danych, sabotaż komputerowy, szpiegostwo komputerowe, a także nielegalny podsłuch.

 

 

Cyberprzestępstwo – definicje

Cyberprzestępstwo według Unii Europejskiej składa się z czterech rodzajów przestępstw, a mianowicie: "wymierzonych przeciwko poufności, integralności danych (tzw. przestępstwa CIA) np. hacking, nielegalny podsłuch, szpiegostwo komputerowe, sabotaż komputerowych".

Zgodnie z definicją Rady Europy rodzaje cyberprzestępstw dotyczą fałszerstw i oszustw komputerowych, przestępstw związanych z charakterem informacji zawartych w systemie informatycznym (m.in. o charakterze pedofilskim), a także przestępstwa związane z naruszaniem praw autorskich i praw pokrewnych.

Z kolei Interpol postrzega zagadnienie cyberprzestępczości na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony chodzi o hacking i sabotaż komputerowy, z drugiej zaś przestępstwa popełniane przy pomocy technik komputerowych, takie jak fałszowanie pieniędzy czy oszustwa komputerowe.

Organizacja Narodów Zjednoczonych przedstawia dwa znaczenia cyberprzestępstw. W sensie wąskim oznacza "wszelkie nielegalne działanie, wykonywane w postaci operacji elektronicznych, wymierzone przeciw bezpieczeństwu systemów komputerowych lub procesowanych przez te systemy danych". W sensie szerokim "przestępstwo dotyczące komputerów, czyli chodzi o wszelkie nielegalne działania popełnione za pomocą lub dotyczące systemów lub sieci komputerowych, włączając w to między innymi nielegalne posiadanie i udostępnianie lub rozpowszechnianie informacji przy użyciu systemów lub sieci komputerowych".

Ataki hakerów – phishing, malware, ransomware

Hakerzy dokonują ataków na trzy sposoby. Po pierwsze poprzez wyłudzenie informacji, a więc tzw. phishing. Nieświadomi użytkownicy wpadają w sidła oszustów dostarczając im niezbędnych informacji umożliwiających zdobycie dostępu do systemu. Z kolei metoda malware odpowiada za wprowadzenie do komputera złośliwego oprogramowania. Trzecia – ransomware polega na zaszyfrowaniu danych.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl