NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Czy e-mail i SMS mogą być dowodami w sądzie?

E-mail i SMS jako dowód w sądzie? Jak najbardziej mogą być one traktowane jako dowód w sprawie. W jakich okolicznościach i jakie warunki należy spełnić, aby zostały one dowodami w sprawie? Jakie jeszcze (mniej oczywiste) dowody są brane pod uwagę w trakcie rozprawy sądowej?

 

E-mail i SMS – dowody w sprawie

Choć budzi to niekiedy wątpliwości, w pewnych okolicznościach e-mail i SMS (od września 2016roku) mogą być dowodami w sprawie. SMS, który ma zostać uznany jako dowód, musi być uwiarygodniony poprzez okazanie potwierdzenia przez operatora, świadczące o tym, że wiadomość rzeczywiście została wysłana. Należy również okazać biling połączeń. Tylko dzięki temu SMS-y i mmsy mogą zostać uwzględnione w sądzie. Należy jednak pamiętać, że sąd może odrzucić taki dowód, jeśli istnieją podejrzenia ku temu, że treść wiadomości mogła zostać zmodyfikowana lub zmieniono datę jej wysłania. Wówczas nie będzie on traktowany jako dowód w sprawie.

W przypadku emaili nie istnieje konieczność przedkładnia dodatkowych dokumentów jak w przypadku SMS-ów. Jednak sąd nie musi wcale uznawać tego dowodu. Jedynym warunkiem jest powiązanie treści z adresem skrzynki mailowej lub IP komputera.

Poza dowodami w postaci e-maili i smsów, dopuszczane są również screeny (zrzuty ekranu), nagrania wideo, ale również wiadomości z portali społecznościowych typu Facebook. Poza tym w sądzie dopuszczane są także inne dowody, które można podzielić na wizualne i audialne. Do dowodów wizualnych zaliczamy: plany, rysunki, fotokopie, zdjęcia, czy filmy. Natomiast dowodami audialnymi są płyty i taśmy dźwiękowe.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl