NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Delegacja pracownika

 

Delegacja, a więc wyjazd służbowy należy do obowiązków niektórych pracowników. Wszystko zależne jest od branży i pełnionej funkcji. Co musi zapewnić pracodawca pracownikowi, który wyrusza w delegację?

 

 

 

Delegacja – czym jest podróż służbowa?

Nie każdy wyjazd związany z pracą można określić mianem podróży służbowej. Istnieją trzy przesłanki, które wskazują na to, że mamy do czynienia właśnie z delegacją. Po pierwsze mowa o tym, jeśli pracownik ma ją odbywać poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Ponadto pracownik musi się udać na nią na wyraźne polecenie pracodawcy i w celu wykonania określonego zadania. Delegacja ma charakter incydentalny, co oznacza, że pracownik wykonuje na niej inne zadania niż na co dzień.

Delegacja krajowa – co przysługuje pracownikowi?

Za dalegację na terenie kraju pracownikowi przysługuje dieta, a także zwrot kosztów. Jeśli chcemy w dokładny sposób określić wysokość przysługującej pracownikowi diety, powinniśmy zapoznać się z konkretnymi zasadami, które zależne są od długości podróży służbowej. Pełna dieta przysługuje, jeśli pracownik jedzie w delegację na minimum 12 godzin. Z kolei 50% diety przysługuje pracownikowi, jeśli podróż trwa od 8 do 12 godzin. W przypadku kiedy trwa ona poniżej 8 godzin – nie przysługuje mu.

Jeśli pracownik wyjeżdża na czas dłuższy, niż jedna doba, wówczas przysługuje mu pełna dieta za każdy dzień. 50% diety za niepełny dzień (mniej niż 8 godzin) oraz 100% diety za niepełny dzień (dłużej niż 8 godzin).

 

Zwrot kosztów przysługuje za:

  • przejazdy,

  • dojazdy środkami komunikacji miejscowej,

  • noclegi,

  • inne niezbędne wydatki, które zostały odpowiednio udokumentowane (opłaty za parking, opłaty za przejazd płatną autostradą, opłaty za bagaż).

Zwrot kosztów za wyżywienie w delegacji nie przysługuje, jeśli pracodawca zapełnił pracownikowi całodzienne wyżywienie.

Rozliczenie delegacji następuje nie później niż na 14 dni od zakończenia podróży służbowej przez pracownika. Musi on dołączyć niezbędne dokumenty, a więc wszelkie rachunki, faktury i bilety.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl