NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Dematerializacja akcji

Dematerializacja akcji jest zgodnie z definicją: pozbawieniem papieru wartościowego jego materialnego nośnika oraz zastąpieniem go zapisem elektronicznym. Co mają na celu zmiany wprowadzone 1 stycznia 2020 roku?

 

Dematerializacja akcji – przebieg.

Wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych ma przewidziany harmonogram. Zgodnie z nim do 30 czerwca 2020 roku spółki muszą zdecydować, który podmiot będzie prowadził ich rejestr. W grę wchodzi bank lub dom maklerski. Muszą także "dokonać pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów w spółce, a do końca 2020 roku, spółka ma obowiązek dokonania kolejnych czterech wezwań". Od 1 stycznia 2021 roku wpisy w rejestrze uzyskają moc prawną. Co istotne, zmieni się również definicja spółki publicznej- będzie to spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym bądź wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Polski.

Jak już wiemy dematerializacja akcji oznacza rezygnację z materialnej postaci papierów wartościowych na rzecz zapisu w systemie teleinformatycznym. Wprowadza to zakaz wydawania i emisji akcji w formie materialnej, a także wyeliminowanie ich z obrotu. Należy, więc podkreślić, że nie dotyczy to wyłącznie emisji nowych akcji, leczy także tych, które są już na rynku. Wiąże się to również z założeniem strony internetowej przez spółki, które dotąd jej nie założyły. Przepisy o dematerializacji papierów wartościowych mają dostosować się do współczesnych trendów dotyczących cyfryzacji.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl