NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Dozór elektroniczny – co to takiego?

Dozór elektroniczny umożliwia skazanym odbywanie kary poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej. W celu zastosowania takiego rozwiązania niezbędne jest uzyskanie stosownego zezwolenia na odbycie kary w tym systemie ( w całości lub częściowo).

Dozór elektroniczny – jakie warunki należy spełnić?

Nie każdy może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego. Istnieje kilka warunków, które należy spełnić, aby sąd wydał na to zgodę. Zgodnie z kodeksem karnym orzeczona kara pozbawienia wolności nie może być dłuższa niż jeden rok.  Ponadto skazany musi posiadać miejsce stałego pobytu. Jeśli nie mieszka on sam, osoby pełnoletnie powinny wyrazić na to zgodę, choć istnieją pewne wyjątki. Sąd może udzielić zgody na zastosowanie takiego dozoru, pomimo braku aprobaty ze strony współlokatorów, o ile nie wiąże się to dla nich z nadmiernymi trudnościami i narusza ich prywatność tylko w nieznacznym stopniu. Poza tym udzielenie takiego zezwolenia jest możliwe, jeśli „na przeszkodzie nie stoją możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego”.

Skazany musi charakteryzować się niskim stopniem demoralizacji, a jego postawa i zachowanie muszą przemawiać za możliwością odbycia kary poza zakładem karnym.

Jak przebiega dozór elektroniczny?

W miejscu przebywania skazanego montuje się specjalne rejestratory, a na jego ręce lub nodze zakłada się opaskę z nadajnikiem, która umożliwia właściwym organom zlokalizowanie skazanego. Zezwolenia udziela sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa, a więc właściwy sąd okręgowy. Ma na to 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Skazany może przebywać poza miejscem zamieszkania w określonych godzinach i  w określonym  celu np. wykonywania pracy. Co do zasady nie może on przebywać poza miejscem zamieszkania  w godzinach 23-5. Ponadto jest zobowiązany do odbierania połączeń telefonicznych z Centrali Monitorowania.

Jeśli zaistnieją jakieś problemy z urządzeniami monitorującymi należy to niezwłocznie zgłosić Centrali.

Dozór elektroniczny jest środkiem zapobiegawczym. Stanowi alternatywę dla kary wykonywanej w zakładzie karnym.

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl