NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Egzekucja komornicza – zmiany w przepisach

Egzekucja komornicza doczekała się zmian i od stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o komornikach sądowych, samej egzekucji, a także kosztach komorniczych. Na czym polegają zmiany w przepisach?

 

Egzekucja komornicza – zmiany w procedurze

Zgodnie z nowymi przepisami komornik nie może dokonać zajęcia, jeśli zgodnie z dokumentacją, zajęte przedmioty nie stanowią własności dłużnika. Wcześniej w takiej sytuacji ostateczna decyzja co do zajęcia należała do sądu.

Procedurę egzekucyjną jest także łatwiej zaskarżyć, a więc jeśli dłużnik ma zastrzeżenia, co do czynności wykonanych przez komornika, może on w łatwiejszy sposób dokonać skargi. W celu zapobiegania nieprawidłowościom, egzekucje przeprowadzane w terenie są obligatoryjnie nagrywane i dołączane do akt postępowania. Dzięki temu łatwiej o weryfikację, czy procedura egzekucyjna przebiegła zgodnie z przepisami prawa. Ponadto rozszerzeniu uległ katalog ruchomości, których komornik w trakcie czynności nie może zająć.

Zmianie uległy również warunki, jakie należy spełniać, aby móc zostać komornikiem. Ma to służyć zwiększeniu profesjonalizmu. Poza tym, że musi on posiadać odpowiednie wykształcenie, zmienia się także kwestia dotycząca wieku komornika. W zawodzie może pracować osoba, która ukończyła 28 lat i nie przekroczyła wieku 65 lat. Ponadto komornicy zobligowani są do składania dokładnych oświadczeń majątkowych, w celu zwiększenia kontroli związanej ze źródłem ich zarobków.

 

Koszty komornicze – jaka jest ich wysokość?

Znaczącą różnicą jest to, że koszty komornicze są określane kwotowo, a nie jak do tej pory proporcjonalnie do średniego wynagrodzenia. Wysokość kosztów jest bardzo zróżnicowana, a jej przedział zawiera kwoty od 150 zł do nawet 50 tyś. zł. Dłużnik ma prawo do złożenia wniosku do sądu o obniżenie tych kosztów, jeśli uzna, że kwota ta jest zbyt wysoka ze względu na jego możliwości finansowe.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl