NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Eksmisja

Eksmisja jest usunięciem osoby z zajmowanej przez nią nieruchomości, bądź lokalu i wydania go uprawnionej do tego osobie. Z reguły dochodzi do niej na podstawie wyroku sądu. W jakich przypadkach można ją zastosować i z czym wiąże się eksmisja?

 

Eksmisja – wszczęcie procedury

Wszczęcie procedury eksmisyjnej może nastąpić w różnych okolicznościach. Może stać się to wraz z pozwem o eksmisję lub pozwem o rozwiązanie stosunku prawnego, który uprawniał do używania lokalu, a następnie nakazanie jego opróżnienia. Dochodzi do tego również w przypadku złożenia pozwu o z nakazem sprzedaży mieszkania na drodze licytacji.

Poza pozwami w grę wchodzą także wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Kolejny wniosek umożliwiający wszczęscie procedury eksmisyjnej dotyczy nakazu opuszczenia mieszkania na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Postępowanie można rozpocząć także na wniosek o wszczęcie egzekucji zobowiązania zawartego w akcie notarialnym w zakresie opróżnienia i wydania lokalu.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego "wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego wynika uprawnienie dłużnika do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub prawo do lokalu zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawnu i w którym może on zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie". Wynika z tego, że procedura eksmisyjna przedłuża się do skutku, a więc do momentu aż gmina zapewni dłużnikowi lokal zastępczy.

 

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl