NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Emerytura - co warto wiedzieć

 

Emerytura w Polsce przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i spełniły określone przesłanki. Co wiemy na temat emerytury przyznawanej z urzędu, a co po innych świadczeniach? Jakie warunki trzeba spełnić, aby przejść na wcześniejszą emeryturę?

 

 

Emerytura w wieku powszechnym

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Poza ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego, osoba starająca się o świadczenie emerytalne powinna mieć opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik czy też osoba prowadząca działalność pozarolniczą. Emerytura zostanie przyznana od miesiąca, w którym składa się wniosek.

 

 

Emerytura przyznawana z urzędu

Emeryturę przyznawaną z urzędu można dostać w dwóch przypadkach:

  • osoby pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy (w tym również rentę przyznaną w drodze wyjątku przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),

  • osoby osiągnęły powszechny wiek emerytalny (od 1 października 2017 r. jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Emerytura z urzędu przyznawana jest od dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

 

Emerytura przyznawana po innym świadczeniu

Emerytura ta przyznawana jest po następujących świadczeniach:

  • świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego,

  • emerytury pomostowej,

  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

 

Wcześniejsza emerytura? Jakie warunki należy spełnić?

Zgodnie z przepisami prawa, aby uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury należe spełnić następujące warnuki:

  • osiągnąć wiek emerytalny – jest on różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

  • 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) stażu;

  • wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – jest on różny w zależności od rodzaju pracy;

  • osoba ubiegająca się o wcześniejszą emeryturę nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE).

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl