NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Jakie prawa przysługują kobietom w ciąży?

Kobiety w ciąży posiadają listę praw, które są mniej lub bardziej oczywiste, a w dzisiejszym artykule przyjrzymy się części z nich. Przede wszystkim przysługuje im prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. O jakich jeszcze prawach mowa?

 

 

Prawa kobiet w ciąży

Zaczęliśmy od prawa najbardziej oczywistego, a mianowicie od korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Oznacza to, że nawet jeśli kobieta w ciąży nie jest ubezpieczona, a dysponuje odpowiednią dokumentacją w postaci zaświadczenia lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu, dokumentami potwierdzającymi tożsamość i jeśli to konieczne skierowaniem. Kobieta zostaje przyjęta do specjalisty poza kolejnością, przy czym do wizyty może dojść najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.

Od 2017 roku kobiety w ciąży mają prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej w kwestiach związanych z prawami rodzicielskimi oraz uprawnieniami pracowniczymi. W tym celu została stworzona lista ośrodków, z których ciężarne mogą korzystać w ramach bezpłatnej pomocy.

Kolejnym prawem przysługującym kobietom w tym okresie, jest prawo do pomocy psychologicznej. Mogą z niego skorzystać w trakcie trwania ciąży, kiedy pojawiły się niepokojące objawy np. depresyjne, jak również w sytuacji niepowodzeń położniczych.

Warto również wiedzieć, że kobiety mają prawo do zaplanowania ciąży. Plan porodu powinien zostać dołączony do dokumentacji medycznej. Powinny się w nim znaleźć ważne informacje i zarazem oczekiwania kobiety w ciąży np. o udzielaniu jej pełnej informacji, planowanych zabiegach, na które musi wyrazić zgodę albo, że liczy na pomoc w znalezieniu odpowiedniej pozycji podczas całego porodu. W takim planie może znaleźć się również wiele innych informacji. Niektóre placówki posiadają własne wzory planu porodu.

W 2017 roku w życie weszło prawo, które umożliwia do prowadzenia ciąży przez położną. Odbywa się to na tych samych zasadach jak w przypadku ciąży prowadzonej przez ginekologa.

Ciężarna może również zgłosić obecność bliskiej osoby przy przyjęciu do szpitala i w trakcie porodu.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl