NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Jazda pod wpływem alkoholu

 

Jazda pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, które podlega karze aresztu lub karze grzywny w wysokości minimum 50 złotych. Kierowca, który dopuścił się jazdy pod wpływem alkoholu, podlega również środkowi karnemu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Stanowi o tym art. 87 Kodeksu wykroczeń.

 

 

Jazda pod wpływem alkoholu – kiedy podlegamy karze?

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń karze podlega osoba, która znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Mianem pojazdu mechanicznego określa się pojazd poruszający się ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym, wyposażonym w silnik.

Art. 87 par. 2 kodeksu wykroczeń wskazuje, że osoba, która prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd, podlega karze grzywny albo karze aresztu do 14 dni. Inny pojazd oznacza pojazd niemechaniczny, np. rower czy pojazd zaprzęgowy.

Stan po użyciu alkoholu i inne środki o podobnym działaniu

Kodeks wykroczeń określa precyzyjnie stan po użyciu alkoholu. Mowa o nim w dwóch przypadkach:

- kiedy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila,

- kiedy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg.

 

Kierowca, który przekroczy wskazane wartości znajduje się w stanie nietrzeźwości, co zgodnie z Kodeksem Karnym jest przestępstwem. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Za środki działające podobnie do alkoholu uważa się opiaty, amfetaminę i jej analogi, kokainę, tetrahydrokanabinole, benzodiazepiny.

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów orzeka się na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. Orzeczenie powinno wskazywać na pojazd, którego dotyczy zakaz.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl