NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Kara na gruncie Kodeksu Karnego

Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego do kar zalicza się grzywnę, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, a także dożywotnie pozbawienie wolności. Przedstawiony katalog kar sąd może wymierzyć w zależności od popełnionego przestępstwa. Poniżej kilka słów na temat rodzajów kar.

 

Rodzaje kar – Kodeks Karny

Kara grzywny jest karą majątkową, polegająca na obowiązku zapłacenia wskazanej kwoty na rzecz Skarbu Państwa. Jest ona wymierzana za przestępstwo w stawkach dziennych i następuje w dwóch etapach: po pierwsze sąd określa liczbę stawek dziennych, a następnie określa jej wysokość, biorąc przy tym pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, a także możliwości zarobkowe.

Kara ograniczenia wolności jest karą pośrednią pomiędzy karą grzywny a karą pozbawienia wolności. Jest nakładana, gdy możliwości finansowe sprawcy uniemożliwiają nałożenie grzywny i może wynikać np. z jej wychowawczego charakteru, ponieważ jest związana z obowiązkiem wykonywania prac społecznych.

Kara pozbawienia wolności może trwać od miesiąca do 15 lat. Jest ona karą izolacyjną i odbywa się w zakładzie karnym. Skazany po odbyciu połowy wyroku może zostać zwolniony warunkowo, przy tzw. recydywie specjalnej po odbyciu dwóch trzecich kary, zaś przy recydywie specjalnej wielokrotnej po odbyciu trzech czwartych kary.

Kara 25 lat pozbawienia wolności jest drugą pod względem surowości karą wymierzaną w przypadku ciężkich zbrodni, dla których kara 15 lat pozbawienia wolności byłaby zbyt łagodna. Skazany może zostać warunkowo zwolniony po odbyciu co najmniej 15 lat kary.

Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest najsurowszą karą przewidzianą przez polskie prawo karne. Nakłada się ją bezwarunkowo przy czy, skazany ma prawo ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 25 latach kary.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl