NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego?

Czy istnieją sytuacje, w których pracodawca może odrzucić wniosek o urlop wypoczynkowy, złożony przez pracownika? W świetle przepisów Kodeksu Pracy istnieje taka możliwość w pewnych okolicznościach. Jakich konkretnie?

 

Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi udzielenia urlopu wypoczynkowego. Taka sytuacja musi być uzasadniona tzw. ważnym interesem firmy. Art 164. stanowi: "przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy".

Naturalnie pracownik może nie zgodzić się z decyzją pracodawcy i odwołać się od niej, wnosząc sprawę do sądu o udzielenie urlopu we wskazanym przez nas terminie.

Poza odmową udzielenia przepisy Kodeksu Pracy dopuszczają również możliwość przerwania urlopu wypoczynkowego i żądania natychmiastowego powrotu pracownika do pracy. Może dojść do takiej sytuacji w przypadkach takich jak: choroba praconika, który nas zastępował, dodatkowe zamówienie itp. Należy jednak pamiętać, że wszelkie poniesiony koszty związane z powrotem praconika do pracy, ponosi pracodawca.

Odmowa udzielenia urlopu na żądanie

Czy odmowa udzielenia urlopu na żądanie jest możliwa? Istenieje taka możliwość, jeśli urlop na żądanie został zgłoszony przez pracownika zbyt późno. Zgodnie z przepisami należy go zgłosić najpóźniej w godzinach porannych w dniu, kiedy zamierzamy go wykorzystać. Jest to dopuszczalne ze względu na to, że w przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, urlop na żądanie jest trudny do przewidzenia przez pracownika. Jeśli pracowdawca skorzysta z prawa odmowy udzielenia urlopu na żądanie, w wyżej wymienionej sytuacji, pracownik ma obowiązek podjęcia pracy. W przeciwnym razie poniesie konsekwencje związane z niestawieniem się w niej.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl