NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – jakie zmiany w 2019 roku?

 

Przyjęto projekt nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jakie zmiany to za sobą niesie? Przede wszystkim wprowadza on tzw. alimenty natychmiastowe, rodzinne postępowanie informacyjne, a także zakwalifikowanie utrudniania kontaktów z dzieckiem, jako przestępstwa, w świetle przepisów Kodeksu Karnego.

 

 

 

Alimenty Natychmiastowe – czym są i kiedy będzie można je zastosować?

Znaczącej zmianie ulegnie czas procesu ubiegania się o alimenty. Po nowelizacji będzie on zdecydowanie krótszy ze względu na sposób ich ustalania. Aktualnie jest on podejmowany w oparciu o kryterium dochodowe, co niestety w wielu przypadkach wiąże się z próbami nieprawdziwego przedstawiania informacji o zarobkach. Zmiany, jakie niesie nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, polegać będą na wyliczaniu alimentów natychmiastowych na podstawie algorytmu opierającego się na „procencie kwoty przeliczeniowej ustalanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto w powiązaniu z liczbą dzieci”. Oznacza to, że przy większej ilości dzieci świadczenia będą malały. Kolejną zmianą będzie orzekanie ich w trybie nakazowo-alimentacyjnym na pisemny wniosek powoda. Nie mniej istotną różnicą będzie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania ustalonych świadczeń od rodziców (po ukończeniu 25 roku życia), jeśli osoba uprawniona nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymać.

Rodzinne postępowanie informacyjne

Małżonkowie mogą liczyć na bezpłatną pomoc mediatora, która może trwać miesiąc, z możliwością przedłużenia do sześciu miesięcy. Ma to służyć pojednaniu małżonków lub, jeśli do niego nie dojdzie, ułatwić uzgodnienie warunków rozwodu lub separacji. Rodzinne postępowanie informacyjne ma służyć także ochronie praw rodzica, któremu małżonek utrudnia kontakty z dzieckiem.

 

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

W sytuacji, kiedy jeden z rodziców utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem, może być to karane ograniczeniem wolności lub grzywną. Nowe przepisy prawa zapewnią szybszą reakcję na krzywdę dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl