NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Konsekwencje niepłacenia alimentów

Niestety wiele osób pomimo nałożonego obowiązku płacenia alimentów, nie wywiązuje się z niego. Zgodnie z prawem grozi im za to szereg konsekwencji. Regulują je przepisy kodeksu karnego. O jakich konkretnie konsekwencjach mowa?

 

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Osoba, która z jakichś powodów nie opłaca alimentów, musi liczyć z konsekwencjami prawnymi. Przepisy kodeksu karnego przewidują za to karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Przy czym warto podkreślić, że dłużnik alimentacyjny, który spłaci swój dług w ciągu 30 dni od terminu pierwszej rozprawy sądowej, nie poniesie kary w postaci ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Jaki czynnik jest decydujący o tym, jak dużą karę poniesie sprawca? Przede wszystkim bierze się pod uwagę jego sytuację materialną, stosunki osobiste w rodzinie zadłużonego, jego zdolność do zaciągania zobowiązań (a także to, czy ma jakieś kredyty i inne zobowiązania) oraz możliwości zarobkowe dłużnika.

Co, jeśli dłużnik nie pracuje, ma słabą sytuację materialną?

Obowiązek alimentacyjny zobowiązuje dłużnika do spłaty tego zobowiązania. Jeśli osoba ma słabą sytuację materialną, może spróbować starać się o kredyt, jednak w przypadku już zadłużonych osób może być to niemożliwe do zrealizowania. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może on trafić do więzienia w celu odbycia kary. Dłużnik może starać się o umorzenie zadłużenia, jeśli jest to podyktowane jego sytuacją finansową. W wielu przypadkach osoby, które trafiły do więzienia za niepłacenie alimentów, nie pozbywają się obowiązku uregulowania długu.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl