NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Lokal socjalny – to warto wiedzieć

Lokal socjalny przeznaczony jest dla osób bezdomnych lub mających problemy finansowe, które sprawiają, że nie mogą samodzielnie utrzymać mieszkania. Dla kogo jeszcze przeznaczony jest lokal socjalny? W jakich sytuacjach właściciel może wypowiedzieć umowę najmu?

 

Lokal socjalny – jakie musi spełniać wymagania i komu przysługuje?

Zgodnie z prawem "lokal będący przedmiotem umowy najmu socjalnego powinien mieć łączną powierzchnię pokojów co najmniej 10 m², jeżeli ma być zamieszkiwany przez jedną osobę. Dla kilku osób łączna powierzchnia pokojów powinna wynosić co najmniej 5 m² na osobę. Może on mieć niższy standard. Obowiązek zawarcia umowy najmu socjalnego spoczywa na gminie".

W przypadku uwzględnienia pozwu sąd w wyroku eksmisyjnym ma obowiązek orzec czy osobie eksmitowanej przysługuje uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
Sąd będzie brał pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania z lokalu oraz szczególną sytuację materialną i rodzinną.

Prawo do lokalu socjalnego przysługuje przede wszystkim kobietom w ciąży, małoletnim, niepełnosprawnym, obłożnie chorym, emerytom i rencistom (spełniającym kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej), osobom bezrobotnym, osobom spełniającym przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały (dotyczyć to może np. osób znajdujących się w niedostatku).

W jakich sytuacjach właściciel może wypowiedzieć umowę najmu?

Właściciel może wypowiedzieć umowę najmu w określonych sytuacjach, a przede wszystkim, kiedy ma do czynienia z uciążliwym lokatorem. Za takiego uważa się lokatora, który używa mieszkana w sposób sprzeczny z przeznaczeniem, zaniedbującego obowiązki i dopuszczającego się szkód.

Właściciel może również wypowiedzieć umowę najmu osobie, która ma zaległości ze spłatą czynszu za co najmniej 3 okresy płatności.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl