NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny różni się od zwykłej umowy najmu. Takie rozwiązanie otwiera przed właścicielami mieszkania możliwość „walki” z nieuczciwymi najemcami. Czym tak naprawdę różni się od tradycyjnego najmu i czy jest korzystny dla osób wynajmujących mieszkanie?

 

Najem okazjonalny – zasady

Najem okazjonalny pozwala chronić właścicielom mieszkania ich praw dotyczących wynajmowanego lokalu. Pozwala wyeliminować sytuacje, w których osoba wynajmująca nie chce dobrowolnie opuścić mieszkania. Zdecydowanie skraca to czas eksmisji, które w przeciwnym wypadku wiązałby się z kilkumiesięczną procedurą.

Najem okazjonalny jest szczególną formą umowy, która umożliwia właścicielom szybką egzekucję komorniczą, opróżnienia lokalu oraz usunięcia z niego nieuczciwego najemcy.

Umowa w takiej formie nakłada na najemcę obowiązek złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, czego podstawą jest złożony przez niego akt notarialny.

Z najmu okazjonalnego korzystać mogą wyłącznie właściciele lokali służących na wynajem w celu ich zamieszkania. Nie dotyczy to, więc lokali usługowych. Ma to służyć na potrzeby osób prywatnych, a nie właścicieli firm.

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Najemca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, na podstawie którego poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu we wskazanym terminie. Ponadto musi wskazać inny adres zamieszkania, w którym będzie mógł przebywać po wykonaniu egzekucji. Dodatkowo musi on dostarczyć zgodę (oświadczenie) właściciela mieszkania, w którym ma zamieszkać po opuszczeniu wynajmowanego lokalu. Wiąże się to również z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do właściwego urzędu skarbowego. Leży to w gestii wynajmującego.

Wypowiedzenie najmu okazjonalnego

Wypowiedzenie najmu okazjonalnego jest możliwe w sytuacji, kiedy lokator używa mieszkania w sposób sprzeczny z umową.

Kolejnym powodem wypowiedzenia umowy jest zwlekanie lokatora z zapłatą czynszu lub innych opłat, minimum za trzy okresy płatności. Wówczas wynajmujący uprzedza go w formie pisemnej o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznacza miesięczny termin spłaty zaległych należności.

Taka możliwość istnieje również w sytuacji, gdy lokator wynajmuje lub oddaje do bezpłatnego używania mieszkanie, bez zgody właściciela.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl