NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Nowelizacja Kodeksu Pracy – co nowego?

Czekają nas cztery istotne zmiany w Kodeksie Pracy, które dotyczą: mobbingu, zasad wydawania świadectw pracy, przedawnienia roszczeń, a także kwestii związanych z urlopem macierzyńskim. Na czym dokładnie będą one polegały?

 

Nowelizacja KP – mobbing

Mamy tutaj do czynienia z niezwykle istotną zmianą, a mianowicie – do tej pory pracownik mógł wnosić o odszkodowanie względem pracodawcy, dopiero po rozwiązaniu umowy wskutek mobbingu. Dopiero wówczas było to rozpatrywane. Wniesione do Kodeksu Pracy zmiany, umożliwiają pracownikom dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko pracodawcy, nawet wtedy, gdy nadal pozostają z nim w stosunku pracy.

 

Nowelizacja KP – wydawanie świadectwa pracy

Nie jest to pierwsza zmiana, która pojawiła się w tym zakresie na przestrzeni lat. Tym razem Kodeks Pracy powiększył się o nowy przepis, który uprawnia pracownika do złożenia dwóch powództw w określonych sytuacjach. Pierwsza z nich wynika z zachowania pracodawcy, który nie wydał świadectwa pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy (do tej pory zapis wskazywał na "niezwłoczne" wydanie świadectwa). Ponadto pracownik może wystąpić do sądu także, gdy pracodawca już nie istnieje i nie może tego świadectwa wydać. Wówczas nowa ustawa przewiduje wystąpienie z powództwem o ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Jest to orzeczenie zawierające te same informacje, które można znaleźć w świadectwie pracy, a który je w tym przypadku zastępuje.

 

Nowelizacja KP – przedawnienie roszczeń

Modyfikacja przepisu z zakresu prawa pracy, dotyczącego przedawnienia roszczeń wskazuje na to, że pracodawca musi sam wnieść zarzut przedawnienia względem pracownika. Do tej pory zakładano możliwość uwzględnienia przedawnienia roszczenia z urzędu.

 

Nowelizacja KP – urlop macierzyński

Nowelizacja Kodeksu Pracy odnosząca się do urlopu macierzyńskiego, zrównuje prawa przysługujące pracownikom – innym członkom najbliższej rodziny (np. babcia, ciotka) korzystającym z urlopu macierzyńskiego (lub rodzicielskiego) z prawami pracownika - ojca wychowującego dziecko. Jest to swoista ochrona przed: "rozwiązaniem umowy,wynagradzania za czas pozostawania bez pracy w przypadku bezzasadnego zwolnienia czy uprawnienia co do skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim)".

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl