NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Obrona konieczna

 

Obrona konieczna jest zagadnieniem uregulowanym w przepisach kodeksu karnego. Stanowi ona okoliczność wyłączającą bezprawność czynu zabronionego. Co dokładanie oznacza dla obywateli tzw. obrona konieczna?

 

 

Obrona konieczna – art. 25. Kodeksu Karnego

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego – nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezprośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chornione prawem. Przy czym jako zamach należy rozumieć m.in. zabójstwo, rozbój, kradzież, naruszenie miru domowego. Zachowanie to musi być rzeczywiste, a więc faktycznie mieć miejsce, bezpośrednie oraz bezprawne.

Przepisy określają również sytuacje, w których granice obrony koniecznej zostają przekroczone – w razie przekroczenie granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.

Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.

 

Obrona konieczna – przekroczenie granic

Przekroczenie granic obrony koniecznej nosi miano ekscesów intensywnych i ekstensywnych. Na czym polega różnica? Otóż eksces intensywny oznacza użycie środków obrony niewspółmiernych do niebezpieczeństwa. Chodzi o to, że broniący się mógł użyć mniej dolegliwego środka, niż ten, na który się zdecydował, a więc nie był on konieczny. Z kolei eksces ekstensywny dotyczu samego momentu obrony – kiedy jest przedwczesna lub spóżniona.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl