NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Odwołanie darowizny

Darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. W jakiej sytuacji przepisy prawa dopuszczają odwołanie darowizny?

 

W jakich okolicznościach możliwe jest odwołanie darowizny?

Odwołanie darowizny może nastąpić w dwóch przypadkach – po pierwsze, gdy mamy do czynienia z rażącą niewdzięcznością obdarowanego lub, jeśli doszło do pogorszenia sytuacji majątkowej darczyńcy. O rażącej niewdzięczności mowa, gdy chodzi o działanie lub zaniechanie podjęte świadomie i mając złe zamiary. Zaliczyć do tego można m.in.: przemoc fizyczną lub psychiczną, nieudzielenie pomocy, oszustwo, kradzież, znęcanie się itp.

Z kolei pogorszenie sytuacji majątkowej darczyńcy jest kolejnym przypadkiem, kiedy można odwołać darowiznę. Niemożność samodzielnego utrzymania się darczyńcy lub osób wobec których ciąży na nim obowiązek alimentacyjny, jest wystarczającym powodem.

Odwołanie darowizny – jak przebiega?

Odwołanie darowizny następuje przez złożenie obdarowanemu oświadczenia z zachowaniem formy pisemnej. Powinno ono zawierać uzasadnienie. Należy przy tym zaznaczyć, że samo oświadczenie nie przywraca pierwotnego stanu przedmiotu darowizny.

Osoba zobowiązana do zwrotu darowizny powinna wydać ją w takim stanie, w jakim się znajduje lub zwrócić równowartość rzeczy. Jeśli ją przekazała osobie trzeciej, powinna wskazać ją darczyńcy. Z kolei, jeśli ją zbyła, powinna oddać darczyńcy to, co uzyskał w zamian np. pieniądze.

W sytuacji, kiedy obdarowany nie zgadza się z odwołaniem darowizny z uwagi na rażącą niewdzięczność, może wystąpić na drogę sądową.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl