NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Odwołanie darowizny jest stale poruszanym w praktyce tematem. Zdarza się bowiem, że osoby w podeszłym wieku, niekiedy zbyt pochopnie, podejmują decyzję o darowiźnie najczęściej nieruchomości, która stanowi dorobek ich życia i w której sami zamieszkują. Następnie wskutek różnych życiowych perturbacji próbują darowiznę odwołać. W obiegowych opiniach, zdaje się panować przeświadczenie, że odwołanie darowizny jest proste i możliwe w każdym czasie. Niestety, nic bardziej mylnego. Przepisy kodeksu cywilnego różnicują możliwość odwołania darowizny od tego, czy została już ona wykonana, czy też nie.

Niniejszy artykuł dotyczy odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności, co jest możliwe zarówno w odniesieniu do darowizny już wykonanej, jak i niewykonanej. Darczyńca może odwołać darowiznę tylko wtedy, gdy obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Ustalenie tej przesłanki po stronie obdarowanego ma jednak miejsce w praktyce dość rzadko. Nie chodzi bowiem o zwykły brak wdzięczności, tylko o niewdzięczność, która ma charakter wręcz drastyczny. Nie stanowią zatem podstawy do odwołania darowizny zwykłe codzienne sprzeczki, czy nieporozumienia.

 

 

 

Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Złożenie takiego oświadczenia przez darczyńcę obdarowanemu powoduje, że po stronie obdarowanego powstanie obowiązek zwrotu przedmiotu darowizny. Własność przedmiotu darowizny nie powraca jednak, według większości wyrażanych w tym względzie poglądów, automatycznie do darczyńcy z chwilą złożenia samego oświadczenia o odwołaniu darowizny. Skutek ten nastąpi zazwyczaj dopiero z chwilą zawarcia umowy przenoszącej zwrotnie własność na darczyńcę. Najczęściej jednak obdarowany nie chce dobrowolnie przenieść własności przedmiotu darowizny na rzecz darczyńcy i w takim wypadku konieczne jest uzyskanie stosownego orzeczenia sądu, które zastępuje oświadczenie obdarowanego.

 

Należy wiedzieć także to, że darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył, jak również po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.

 

adwokat Paweł Cejrowski

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl