NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Podanie wyroku do publicznej wiadomości

Podanie wyroku do publicznej wiadomości jest jednym ze środków karnych wskazanych w kodeksie karnym. Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości, jeśli nie narusza to interesu pokrzywdzonego. Gdzie może zostać podany wyrok i co ma to na celu?

 

Na czym polega podanie wyroku do publicznej wiadomości

Publiczne podanie treści wyroku może nastąpić w środkach masowego przekazu m.in. w prasie, jak również istnieje możliwość umieszczenia go np. na tablicy ogłoszeń, co jest szczególnym sposobem wskazanym przez sąd. Wyrok może zostać ogłoszony także w telewizji, internecie – jednak co istotne, nie może on zawierać wizerunku oskarżonego.

Środek karny, o jakim mowa ma charakter wychowawczy i jego celem jest odstraszenie innych potencjalnych sprawców do zniechęcenia przed popełnieniem podobnego przestępstwa. Dla oskarżonego z kolei jest to swoista stygmatyzacja jego osoby i popełnionego przez niego czynu w jego środowisku. Jest to pozostałość po dawnych karach hańbiących, która stanowi przykład kary na czci i honorze. Intencją ustawodawcy jest stosowanie tego środka karnego w przypadku przestępstw o wysokiej szkodliwości społecznej. Podanie wyroku do publicznej wiadomości jest fakultatywne, a więc zależy od uznania sądu.

Ogłoszenie wyroku w czasopiśmie lub w inny sposób

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego ogłoszenie wyroku w czasopiśmie przebiega w ten sposób, że sąd przesyła odpis lub wyciąg z wyroku ze wzmianką dotyczącą prawomocności do redakcji, z poleceniem wydrukowania w jednym z najbliższych numerów. Następnie redakcja ma obowiązek zawiadomienia sądu o wykonaniu tego z jednoczesnym przesłaniem egzemplarza, w którym wyrok został podany do wiadomości publicznej. W razie nieprawidłowości sąd nakazuje usunięcie treści wyroku z czasopisma.

Podobny przebieg ma ogłoszenie wyroku inny sposób. Zgodnie z art. 199 kodeksu karnego wykonawczego – ten, kto otrzymał polecenie, ma obowiązek wykonać go w czasie, miejscu i w sposób określony przez sąd oraz bezzwłocznie zawiadomić o tym sąd, który w razie nieprawidłowości nakazuje je usunąć.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl