NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Podatek od spadku

Podatek od spadku funkcjonuje w polskim prawie nie od dziś. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, które nabyły spadek, którego wartość przekracza tzw. kwotę wolną od podatku. Kiedy i kto zobowiązany jest do zapłaty podatku od spadku i ile wynosi kwota wolna od podatku?

 

Podatek od spadku – kwoty wolne od podatku

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że kwota dotyczy zarówno rzeczy materialnych, jak i niematerialnych. Nie chodzi wyłącznie o kwoty pieniężne otrzymane przez spadkobiercę, ale także wartość nabytych w drodze spadku rzeczy.

Wysokość kwot wolnych od podatku określona jest dla każdej z trzech grup podatkowych indywidualnie. Do grupy pierwszej zalicza się małżonków, wstępnych (do tej grupy zalicza się rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (są to dzieci, wnuki, prawnuki itd.), a także pasierba, ojczyma, macochę, rodzeństwo, teściów, zięcia i synową. Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi 9637 zł.

Kwota wolna od podatku dla grupy drugiej wynosi 7276 zł. Zalicza się do niej następujące osoby: zstępnych rodzeństwa, a więc dzieci siostry lub brata, ich wnuki itd. Poza tym należą do niej także wujek, ciotka, małżonkowie pasierbów i ich zstępni, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie pozostałych zstępnych.

Grupę trzecią stanowią pozostali nabywcy spadku, dla których wysokość wolna od podatku stanowi 4902 zł.

Wartość spadku określamy poprzez "zsumowanie jego wartości z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych uprzednio od spadkodawcy, w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku".

 

Podatek od spadku – postępowanie krok po kroku

W momencie zarejestrowania spadku przez notariusza lub, kiedy sąd wyda postanowienie o nabyciu spadku, spadkobierca ma miesiąc na złożenie zeznania podatkowego. Musi to zrobić na zeznaniu o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych albo poprzez złożenie wspólnego zeznania podatkowego (dołączając do tego stosowne dokumenty świadczące o podstawie opodatkowania). W odpowiedzi na to urząd skarbowy wysyła spadkobiercy stosowną informację z kwotą do uiszczenia, na co nabywca podatku ma 14 dni.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl