NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS

 

Postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS jest drogą, którą warto podążać w sytuacji, kiedy otrzymaliśmy negatywną decyzję od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odnosi się to do spraw związanych z przyznaniem zasiłków rehabilitacyjnych, pogrzebowych, a także (bardzo często) rent i emerytur. Jak zatem powinniśmy postępować w przypadku odmownej decyzji ZUS?

 

 

Postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS – krok po kroku.

Od każdej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możemy się odwołać. Jak je prawidłowo napisać? Jakie elementy oraz informacje powinno zawierać odwołanie? Przede wszystkim musimy w nim zawrzeć nasze dane osobowe, adres, datę odwołania i oznaczenie decyzji, od której się odwołujemy. Następnie musimy przedstawić uzasadnienie naszego odwołania oraz podpis. W kwestii uzasadnienia musimy użyć argumentacji świadczącej o tym, że ZUS podjął wobec nas niesłuszną decyzję, pozbawiając lub nie przyznając nam świadczeń. Powinniśmy również odwoływać się do dowodów potwierdzających nasze racje.

"Wszystkie odwołania od decyzji ZUS kierujemy na piśmie, lub ustnie w placówce ZUS do właściwych sądów okręgowych lub sądów rejonowych dla naszego miejsca zamieszkania". Mamy na to miesiąc od momentu doręczenia decyzji. Od tej pory ZUS ma 30 dni na zmianę swojej decyzji, a więc przyjęcie odwołania. Jeśli w dalszym ciągu podtrzymuje to, co postanowił, wówczas przekazuje sprawę do sądu w terminie 30 dni od otrzymania odwołania.

Postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS – co, gdy sprawa trafia do sądu?

Kiedy sprawa odwoławcza trafia do sądu, zarówno my, jak i ZUS jest powiadamiany o terminach rozpraw i postanowieniach. Następnie sąd wydaje wyrok, który może uzasadnić na nasz (lub ZUS-u) wniosek.

Jeśli decyzja w dalszym ciągu nie jest dla nas satysfakcjonująca, wówczas możemy złożyć apelację do sądu, który wydał wyrok. Rozpatruje ją sąd II instancji.

"Od wydanego przez sąd II instancji (sąd apelacyjny) prawomocnego wyroku lub postępowania w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie przysługuje Ci skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego".

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl