NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze jest pierwszym etapem procesu karnego. Pozwala ono określić czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi ono przestępstwo. Jakie jeszcze są cele postępowania przygotowawczego, a także jaki jest jego przebieg?

 

Postępowanie przygotowawcze – cele i zasady

Nadrzędnym celem takiego postępowania jest wspomniane już określenie popełnienia czynu zabronionego. Nie jest on jednak jedyny, gdyż zgodnie z kodeksem postępowania karnego, należy do nich również wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy. Ponadto jest to czas na zebranie danych i wyjaśnienie okoliczności sprawy (w tym osób pokrzywdzonych i wymiaru poniesionej przez nich szkody), jak również zebranie, zabezpieczenie oraz utrwalenie dowodów dla sądu.

W postępowaniu przygotowawczym wyróżniamy kilka niezwykle ważnych zasad. Wśród nich znajdziemy zasady: działania z urzędu, inkwizycyjności, tajności i legalizmu. Celem wyjaśnienia - inkwizycyjny model procesu, jest typem postępowania przed organem władzy publicznej, w którym organ procesowy pełni również funkcje śledcze, oskarżycielskie i funkcje obrony.

Przebieg postępowania przygotowawczego

Najprościej rzecz ujmując, postępowanie przygotowawcze przebiega w następujący sposób: najpierw mamy do czynienia z informacją o przestępstwie. W związku z tym przeprowadzane jest dochodzenie wstępne (postępowanie sprawdzające). Jeśli potwierdzi ono informacje o przestępstwie, dochodzi do postanowienia o wszczęsciu postępowania przygotowawczego. Kolejnym etapem jest już postępowanie w sprawie (in rem). W tym miejscu dochodzi do postanowienia o przedstawieniu zarzutów, co prowadzi do postępowania przeciw podejrzanemu. Następnie możemy mieć do czynienia z postanowieniem o zamknięciu, umorzeniu lub zawieszeniu postępowania. Następnym etapem w przebiegu postępowania przygotowawczego jest już sporządzenie aktu oskarżenia oraz wniesienie tego aktu do sądu.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl