NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest ingerencją sądu w sferę władzy rodzicielskiej, które ma na celu ochronę interesów dziecka. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym istnieją przesłanki uzasadniające pozbawienie władzy rodzicielskiej.

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – przesłanki

Przepisy Kodeksu rodzinnego wyszczególniły trzy powody, które mogą stanowić o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Jednym z nich jest trwała przeszkoda uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej. Do kolejnych przesłanek należą nadużywanie władzy rodzicielskiej oraz rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka.

Mówiąc o trwałej przeszkodzie, mamy na myśli sytuacje takie jak np. odbywanie przez rodzica wieloletniej lub dożywotniej kary pozbawienia wolności, zaginięcie rodzica, ciężka choroba, czy długi wyjazd za granicę.

Nadmierne karcenie dziecka, stosowanie przemocy wobec niego, a także zmuszanie go do pracy, popełniania przestępstw, czy wykorzystywania do czynów nierządnych określane jest jako nadużywanie władzy rodzicielskiej.

Przez rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka mamy rozumieć trwałe lub wielokrotne zaniedbania o rażącym charakterze. Mogą one wynikać np. z nałogów, z którymi borykają się rodzice i ,które mają wpływ na zaniedbywanie obowiązków względem dziecka.

Postępowanie sądowe – pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wniosek w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej może złożyć każda zainteresowana osoba, która wykaże interes prawny, a więc nie tylko rodzic, rodzina dziecka, ale również szkoła. Istnieje także możliwość wszczęcia postępowania z urzędu.

Co istotne, w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej uczestniczy wnioskodawca i rodzice dziecka. Dziecko nigdy nie jest uczestnikiem postępowania. Natomiast istnieje możliwość wysłuchania dziecka przez sąd poza salą rozpraw.

Wnioskodawca musi przedstawić dowody, które będą stanowiły potwierdzenie słuszności złożonego wniosku.

Skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej wiąże się z utratą ogółu praw i obowiązków wchodzących w zakres tej władzy. Na rodzicach jednak w dalszym ciągu ciąży obowiązek alimentacyjny. Poza tym mogą dziedziczyć po dziecku i mają prawo do kontaktu z dzieckiem, chyba, że sąd opiekuńczy postanowi inaczej.

Istnieje możliwość przywrócenia władzy rodzicielskiej w sytuacji, kiedy przyczyna jej pozbawienia ustała. Wówczas można się ubiegać o jej przywrócenie.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl