NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Pozew o odszkodowanie

Pozew o odszkodowanie jest roszczeniem poszkodowanego wobec sprawcy. Ma to na celu naprawienie szkody, którą wyrządził, co stanowi art. 415 Kodeksu Cywilnego. Odszkodowanie przybiera charakter rekompensaty pieniężnej, która pozwala na usunięcie skutków działania sprawcy. Jeśli poszkodowany w wyniku postępowania sprawcy, doznał cierpienia psychicznego, wówczas przysługuje mu prawo zadośćuczynienia.

 

Pozew o odszkodowanie – co powinien zawierać?

Pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie inicjuje się drogą sądową. W pozwie należy zawrzeć żądanie zasądzenia określonej kwoty, wnioski dowodowe, a także przytoczenie faktów uzasadniających żądanie pozwu.

Pozew o odszkodowanie powinien również zawierać określone załączniki, a w tym dokumentację leczenia, jego koszty, jak również przedstawienie tego, jakie skutki wypadek wywarł na życiu poszkodowanego.

 

Pozew o odszkodowanie – przebieg sprawy.

W pierwszej kolejności warto zawsze zgłosić szkodę ubezpieczycielowi sprawcy. Musisz się jednak liczyć z tym, że kwoty dobrowolnie wypłacane przez ubezpieczycieli, są przeważnie dużo niższe od tych, które są zasądzane w toku postępowania sądowego.

Termin rozprawy wyznacza się po otrzymaniu odpisu odpowiedzi pozwanego, który odnosi się do pozwu. Najczęściej udział świadka w rozprawie niezbędny jest wyłącznie na pierwszej rozprawie, choć istnieją wyjątki. Z kolei poszkodowany zazwyczaj bierze udział w jednej lub dwóch rozprawach. Jego celem jest przedstawienie okoliczności w jakich doszło do wypadku, w którym ucierpiał. Poza tym sąd musi poznać charakter uszczerbku, którego doznał poszkodowany, a także to, z jakimi dolegliwościami się zmaga oraz jak przebiegał proces leczenia.

"Pełne postępowanie, które wszczyna pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie a więc takie, w którym prowadzi się postępowanie dowodowe, w tym dowód z opinii biegłego, trwa w opisywanych sprawach od 12 miesięcy w jednej instancji. ".

Kiedy pozew o odszkodowanie zostanie zwrócony?

Pozew o odszkodowanie zostanie zwrócony w sytuacji, kiedy pismo nie spełnia warunków formalnych lub, kiedy nie została za nie uiszczona należna opłata. Stanowi o tym art. 130 par. 1 i 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl