NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Praca na cele społeczne przy karze ograniczenia wolności

Praca na cele społeczne jest karą polegającą na wykonywaniu przez skazanego nieodpłatnej, kontrolowanej pracy. Jak wygląda obowiązek pracy na cele społeczne? Czy istnieje możliwość potrącenia z wynagrodzenia u osób już zatrudnionych?

 

Praca na cele społeczne – na czym polega?

Ukarany jest zobowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Kara nie polega zatem na pozbawieniu wolności. Zgodnie z Kodeksem Karnym trwa od miesiąca do 2 lat. Taka kara ograniczenia wolności w postaci prac społecznych wykonywana jest w miejscu stałego pobytu, tudzież nieopodal tego miejsca. Nad wykonaniem kary czuwa sąd rejonowy, natomiast kontrolą zajmuje się sądowy kurator zawodowy. Miejsca wykonania takiej kary mogą być następujące:

  • młodzieżowy ośrodek wychowawczy,

  • państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna,

  • placówka lecznicza,

  • jednostka organizacyjna pomocy społecznej, stowarzyszenia, fundacje, organizacje użyteczności publicznej. 

Praca na cele społeczne ma charakter wychowawczy, osoba jej poddana uczy się odpowiedzialności i dyscypliny. Z kolei brak jej wykonania skutkuje karą pozbawieniu wolności w zawieszeniu, co ma charakter odstraszający. Ma ona służyć celom ogólnospołecznym. Rolą kuratora sądowego jest wyznaczenie terminu, miejsca oraz rodzaju świadczonej pracy spośród miejsc wyznaczonych przez organy gminy. Praca powinna być wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin/ miesiąc.

W przypadku osób już zatrudnionych istnieje możliwość potrącenia z wynagrodzenia. Jest to kwota w wysokości od 10% do 25% na rzecz Skarbu Państwa lub na cele społeczne (wskazany przez sąd).

 

Uchylanie się od wykonania kary

W przypadku, kiedy ukarany nie podejmie się obowiązku odpracowania godzin na cele społeczne, wówczas sąd wyznacza karę zastępczą w postaci kary pozbawienia wolności. Rzecz ma się podobnie, jeśli została wykonana jedynie część kary. W takiej sytuacji kara pozbawienia wolności odpowiadać będzie wymiarowi kary pozostałej do wykonania.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl